Pexels Patrick Case 3648325

Adviseurs lokale sport

De kracht van sport begint lokaal. Daarom zetten we in op een sterke, duurzame en vitale lokale sportinfrastructuur. De adviseur lokale sport speelt daarbij een belangrijke rol. In elke regio in Nederland is een adviseur lokale sport actief die advies geeft over de inrichting van clubondersteuning in de gemeente of regio. En die zorgt voor een passende doorvertaling van het landelijke Sportakkoord naar de lokale praktijk.

Dit alles met het doel om sportclubs en ondernemende sportaanbieders te versterken en hun maatschappelijke waarde te vergroten.

Indeling Adviseurs Lokale Sport

Ambities uit Sportakkoord II waarmaken

Een belangrijke ambitie van Sportakkoord II is het realiseren van sterke en zelfredzame sportclubs, die bijdragen aan een vitale samenleving. En die in staat zijn een rol als partner in het sociaal domein te vervullen. Deze ambitie is een belangrijke leidraad bij het werk van de adviseurs lokale sport. Een aantal taken die daarbij horen zijn:

  • Borgen van een goede positie van sportclubs in lokaal beleid;
  • Advies geven over de organisatie en de kwaliteit van clubondersteuning;
  • Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen met elkaar verbinden.

Om een beeld te krijgen van de werkzaamheden van de adviseur lokale sport, vind je hieronder een aantal praktijkvoorbeelden.

Samenwerken met adviseurs lokale sport?

Er zijn verschillende mogelijkheden om als gemeente, sportbond of sportorganisatie met de adviseur lokale sport samen te werken. Denk aan:

  • Realiseren van lokale samenwerkingsverbanden en helpen oprichten van een lokaal sportplatform;
  • Coördineren van clubondersteuning en helpen realiseren van een sport- en beweegloket;
  • Implementeren van de basiseisen voor sociale veiligheid voor sportaanbieders;
  • Inhoudelijke vraagstukken rondom clubondersteuning en professionalisering;
  • Kennis delen en onderwerpen afstemmen. Stuur hiervoor een bericht naar onderstaand e-mailadres.

 

Meer weten?

Benieuwd wat de adviseur lokale sport voor jou kan betekenen? Of wil je graag contact met de adviseur lokale sport in jouw regio? Stuur dan een e-mail naar info@adviseurlokalesport.nl

Neem contact op