Pexels Patrick Case 3648325

Adviseurs lokale sport

De kracht van sport begint lokaal. Daarom zetten we in op een sterke, duurzame en vitale lokale sportinfrastructuur. In elke regio in Nederland is een adviseur lokale sport actief die zorgt voor een goede samenwerking tussen alle lokale sportorganisaties en de gemeente. En die de verbinding legt tussen landelijk beleid en de lokale praktijk.

Dit alles met het doel om sportclubs en andere sportaanbieders te versterken en hun maatschappelijke waarde te vergroten.

Indeling Adviseurs Lokale Sport

Ambities uit Sportakkoord II waarmaken

De adviseurs lokale sport die in de periode van 2023 tot en met 2026 zijn aangesteld, spelen samen een belangrijke rol bij het waarmaken van de ambities die zijn vastgelegd in Sportakkoord II. Ze hebben de gezamenlijke taak om een landelijk dekkend netwerk van sterke lokale sportnetwerken te realiseren. Daarnaast adviseren ze over de rol van sport in de gemeente en in relatie met andere beleidsterreinen. Ook zorgen ze dat de lokale sportakkoorden zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

De adviseur lokale sport is - namens alle sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders en NOC*NSF - de verbindende schakel binnen het lokale sportnetwerk. Om een beeld te krijgen van de werkzaamheden die daarbij horen, vind je hieronder een aantal praktijkvoorbeelden.

De adviseurs lokale sport die in de periode van 2023 tot en met 2026 zijn aangesteld, spelen samen een belangrijke rol bij het waarmaken van de ambities die zijn vastgelegd in Sportakkoord II. Ze hebben de gezamenlijke taak om een landelijk dekkend netwerk van sterke lokale sportnetwerken te realiseren. Daarnaast adviseren ze over de rol van sport in de gemeente en in relatie met andere beleidsterreinen. Ook zorgen ze dat de lokale sportakkoorden zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

De adviseur lokale sport is - namens alle sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders en NOC*NSF - de verbindende schakel binnen het lokale sportnetwerk. Om een beeld te krijgen van de werkzaamheden die daarbij horen, vind je hieronder een aantal praktijkvoorbeelden.

Samenwerking met sportbonden

Er zijn verschillende mogelijkheden om als sportbond met de adviseurs lokale sport samen te werken. Denk aan:

  • Aansluiten bij bijeenkomsten van/met de adviseurs lokale sport.
  • Content aanleveren voor de informatiemailings voor de adviseurs lokale sport (via info@adviseurlokalesport.nl)
  • Direct contact opnemen met de adviseur lokale sport in jouw specifieke regio voor lokale afstemming.

Neem voor meer informatie en afstemming contact op met: info@adviseurlokalesport.nl.

Neem contact op

Meer weten?

Benieuwd wat de adviseur lokale sport voor jouw club, sportorganisatie of gemeente kan betekenen? Stuur dan een e-mail naar info@adviseurlokalesport.nl

Neem contact op