Lokalesportplatformen Nocnsf

Het belang van lokale sportplatformen

Een zelfbewuste, toekomstgerichte en sterke sportbranche met een steeds grotere maatschappelijke waarde. Dat is waar de Nederlandse sport naartoe gaat.

Dit vraagt om meer invloed vanuit de branche op gemeentelijk beleid. En daarvoor is samenwerking essentieel. Lokale sportplatformen (of sportraden en kerngroepen) spelen hierin een belangrijke rol. Zij brengen de sport op lokaal niveau samen, fungeren als klankbord en behartigen de belangen van lokale sport- en beweegaanbieders.

De rol van een lokaal sportplatform

Sportplatformen kunnen diverse rollen pakken: adviserend, uitvoerend of belangenbehartigend. Hoe het sportplatform zich opstelt is afhankelijk van de lokale context. Bijvoorbeeld de wensen van de clubs, hoe het lokale sportnetwerk is georganiseerd en hoe er lokaal wordt samengewerkt.

De kracht van een goed functionerend sportplatform is dat ze zich aanpast aan de situatie. Een sportplatform heeft de stem van en het contact met clubs nodig om haar werk goed te kunnen doen.

Sportplatformen kunnen diverse rollen pakken: adviserend, uitvoerend of belangenbehartigend. Hoe het sportplatform zich opstelt is afhankelijk van de lokale context. Bijvoorbeeld de wensen van de clubs, hoe het lokale sportnetwerk is georganiseerd en hoe er lokaal wordt samengewerkt.

De kracht van een goed functionerend sportplatform is dat ze zich aanpast aan de situatie. Een sportplatform heeft de stem van en het contact met clubs nodig om haar werk goed te kunnen doen.

Toekomst en invloed lokale sportplatformen

De overheid verwacht in de uitvoering steeds meer van de sport. Dat zal in de toekomst steeds meer worden. Clubs zullen zich gaan verenigen en samenwerken om zo passend sport- en beweegbeleid te ontwikkelen.

Sportclubs die zich aansluiten bij het lokale sportplatform hebben meer invloed op welke keuzes lokaal worden gemaakt. Zo zorgen we samen dat zoveel mogelijk mensen met plezier kunnen sporten en bewegen.

Handboek

Ben je benieuwd wat lokale sportplatformen precies doen en welke waarde ze hebben voor de lokale sport? Of ben je op zoek naar praktische tools om een lokaal sportplatform op te richten of te versterken?

Lees het handboek

Ook een lokaal sportplatform starten?

Neem contact op