Inspireren (2)

Uitvoeringslijn 4

We richten hoogwaardige topsport- en opleidingsprogramma’s in om ons te meten met de wereldtop

Ga terug naar topsportbeleid

Wat we gaan doen

Ook in 2032 willen we mondiaal toonaangevend zijn in topsport. Daarom doen we geen concessies aan kwaliteit en blijven we samen zoeken naar verbetering. Stilstand is achteruitgang. Immers, ook andere landen pakken door.

Ook de komende jaren verdelen we schaarste en dat vraagt om stevige (financiële) keuzes. Kwalitatief hoogwaardige programma’s van bonden, met een reële kans op betekenisvolle mondiale prestaties, staan centraal in onze focusstrategie. Dit begint altijd met de ambitie, een plan en het commitment van bonden zelf.

Zijn er kansrijke sporters en kan de bond een kansrijk systeem organiseren? Dan faciliteren TeamNL centra de bonden met een veilige, verantwoorde en prestatiegedreven trainingsomgeving. Tegelijkertijd blijft NOC*NSF zorgen voor meerjarige cofinanciering van de plannen van bonden, dit proces is beschreven in het Richtlijnenboek 3.1.

Verschilmakers

Samenwerkingsovereenkomsten opstellen

Verschilmaker

Vanaf 2025 leggen we de afspraken tussen NOC*NSF, bonden en/of TeamNL centra vast in een twee- of driepartijen- samenwerkingsovereenkomst. De diverse rollen, taken, verantwoordelijkheden en het review- en monitoringsproces worden concreet beschreven in de samenwerkingsovereenkomst.


Verschilmaker

Versterken van de topsportorganisaties

Verschilmaker

De organisatie en het leiderschap staan steeds meer onder druk, vanwege hogere eisen en een groeiende complexiteit van de omgeving. Daarom versterken NOC*NSF en de bonden samen hun organisatiekracht en leiderschap op de programma’s. We delen kennis, organiseren opleidingen, bijscholingen, intervisies en zorgen voor continue monitoring en feedback.

Is een bond niet in staat om zelf een kansrijk systeem te organiseren, terwijl de ondersteuning van die sport of enkele sporters wél bijdraagt aan onze doelen? Dan gaan we sporters en/of sporten clusteren. Zo borgen we de kwaliteit van organisatie en het leiderschap van deze sporters en bonden. 


Verschilmaker

Breder topsport ondersteunen

Verschilmaker

In de Nederlandse topsport hebben we de afgelopen jaren enorm veel kennis en expertise ontwikkeld. We willen dat ook bonden die buiten de topsportfinanciering vallen hiervan profiteren. Daarom gaan we vanaf 2025 deze kennis, expertise én infrastructuur breder beschikbaar stellen. NOC*NSF gaat alle producten en diensten verzamelen en ontsluiten, en deze bonden op maat adviseren en ondersteunen bij de realisatie van hun topsportambities.  We zijn immers de koepel van alle aangesloten bonden en willen voor zoveel mogelijk leden van betekenis zijn. We komen in 2025-2028 uit op 121 topsportdisciplines. 


Verschilmaker