51024464 BSR AGENCY (1)

Uitvoeringslijn 7

We inspireren en activeren Nederland met de maatschappelijke waarde van topsport

Ga terug naar topsportbeleid

Wat we gaan doen

TeamNL is meer dan een collectief van topsporters. Het is een team bestaande uit mensen van vlees en bloed, maar ook een merk. Het is het uithangbord van de Nederlandse topsport, een symbool van trots en prestatie. In 2032 hebben we die positie verder uitgebouwd. TeamNL is een merk dat niet alleen staat voor sportieve excellentie, maar ook voor maatschappelijke waarde. 

Onze ambitie is om TeamNL te laten uitgroeien tot hét merk dat Nederland verenigt en aanzet tot sporten. Dat doen we door ons niet alleen te richten op sportieve prestaties, maar ook de verbinding te zoeken met maatschappelijke vraagstukken. We willen onze naamsbekendheid de komende jaren uitbouwen door ons meer te richten op deze maatschappelijke onderwerpen. 

Topsport gaat niet alleen over winnen, het gaat ook over het aanpakken van uitdagingen en het beste uit jezelf halen. Door TeamNL te positioneren, Onze sporters in oranje, als een merk dat verbonden is met zowel topsportprestaties als maatschappelijke uitdagingen, kunnen we topsport echt in de samenleving plaatsen. We laten zien dat de waarden die onze topsporters belichamen – doorzettingsvermogen, teamwork, discipline – ook relevant zijn voor het aanpakken van maatschappelijke problemen. 

Door achter onze sporters te staan, samen te juichen en zelf ook actief te sporten, kan iedereen in Nederland zich onderdeel van TeamNL voelen. Samen kunnen we laten zien dat sport niet alleen goed is voor onze gezondheid, maar ook voor onze samenleving als geheel. Laten we samen bouwen aan een Nederland waarin topsport niet alleen inspireert, maar ook activeert.

Verschilmakers

Doelgroepgericht inspireren en activeren

Verschilmaker

We ontdekken (nieuwe) doelgroepen en stellen deze vast om vervolgens inzicht te krijgen in wat hen inspireert en activeert om te gaan sporten of sportief bewegen. Op deze inzichten stemmen we onze bestaande en nieuwe marketing, communicatie en partnerships initiatieven af. 


Verschilmaker

365 dagen per jaar maatschappelijk relevante verhalen

Verschilmaker

We verrijken onze uitingen met inhoud die breder is dan de topsportprestatie. Bijvoorbeeld met maatschappelijke thema’s en onderzoeken. NOC*NSF en de sportbonden verspreiden deze uitingen samen in passende vorm via de juiste (nieuwe) kanalen.


Verschilmaker

Inhoudelijk gedreven partnerships

Verschilmaker

We zetten de komende jaren in op inhoudelijke partnerships. Deze bieden meer voordelen dan zichtbaarheid alleen en dragen direct bij aan de doelen van NOC*NSF, TeamNL en de partner (met oog op de aanpak van urgente maatschappelijke vraagstukken). Met een andere blik naar de wereld kijken, intensief samenwerken en gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen NOC*NSF, bonden en partners zijn de sleutel tot succes.


Verschilmaker