Jeroen Kampschreur

Uitvoeringslijn 8

We innoveren op prioritaire thema’s

Ga terug naar topsportbeleid

Wat we gaan doen

Naast onze kerntaken binnen de (top)sportsector zijn er een paar thema’s die de komende jaren extra prioriteit vragen willen we onze doelen behalen: 

  • Nieuwe financieringsmodellen ontwikkelen 

  • Verbinding breedtesport – topsport bestendigen,  

  • Doorontwikkelen Paralympische topsport. 

Verschilmakers

Nieuwe financieringsmodellen ontwikkelen

Verschilmaker

Om mondiaal concurrerend te blijven, moeten we continu zoeken naar verbeteringen en innovaties. We willen dat op een verantwoorde wijze doen.  Dit vraagt nieuwe en extra investeringen. In een tijd waarin de kosten flink toenemen, is het belangrijk dat efficiency niet wint van effectiviteit. Om onze doelen te kunnen realiseren zijn daarom substantieel meer middelen nodig. Nieuwe financieringsmodellen zijn cruciaal voor een toekomstbestendige topsport. De samenwerking tussen topsportorganisaties, markt en overheid kan op veel manieren vorm krijgen. De Topsportstrategie 2032 biedt talrijke mogelijkheden vanuit de vergrote zichtbaarheid, de maatschappelijke platformfunctie en het verantwoord organiseren.  


Verschilmaker

Verbinding breedtesport – topsport bestendigen

Verschilmaker

Topsport en breedtesport willen elkaar over en weer versterken. Vanuit breedtesport willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen (en zeker jeugd) in aanraking blijft komen met sport, goed leren bewegen en daar plezier in krijgen en houden. Vanuit het ontdekken van de sport (en hun aanleg), willen we ervoor zorgen dat zij structureel mee (blijven) doen. Dit vraagt om een passend aanbod, kwalitatief goed kader, vitale en gezonde verenigingen waar iedereen zich thuis voelt, en vooral ook voldoende ruimte om te kunnen sporten. Hiermee willen we graag dat sporters (en trainers en coaches) zich blijven ontwikkelen en daarmee aan het begin staan van een leven lang sportplezier.

Voor de ambitieuze sporters is dit het fundament om zich samen met onze partners te ontwikkelen richting het hoogste nationale en misschien zelfs internationale niveau in hun sport. Met sterke landelijk competities willen we bijdragen een de verrijking van deze ambitieuze sporters, maar vooral ook een bron van inspiratie zijn voor de sportende jeugd.  

De zichtbaarheid van de topsport is hiervoor van groot belang. Met een duidelijke evenementen strategie van bonden en NOC*NSF willen we niet alleen de thuiswedstrijden van TeamNL faciliteren, maar door middel van side-events en sportontwikkeling de lokale en regionale ontwikkeling van de sport versnellen en zoveel mogelijk mensen inspireren en in aanraking laten komen met sport. 


Verschilmaker

Doorontwikkelen Paralympische topsport

Verschilmaker

Paralympische topsport maakt integraal onderdeel uit van de 7 uitvoeringslijnen. Op een paar aspecten vraagt het echter een eigen unieke aanpak, om er voor te zorgen dat in 2032 topsporters met een beperking nog meer bijdragen aan het geluk en welzijn van alle Nederlanders. We vergroten de zichtbaarheid en waardering van hun prestaties. Zowel binnen als buiten de sportwereld. We maken de sport interessanter voor deelnemers en toeschouwers, bijvoorbeeld door sterke deelnemersvelden en uitlegbare prestaties. We professionaliseren classificaties en investeren in talentontwikkeling en paralympische topcompetities.  

Met deze daadkracht groeit ons Paralympische merk. Het wordt sterker en aantrekkelijker. Zo maken we van Nederland een internationaal 'gidsland' en een waardevol partner voor derden.  


Verschilmaker