30. We Organiseren Een Optimaal Prestatie En Ontwikkelklimaat Tijdens Teamnl Uitzendingen

Uitvoeringslijn 6

We organiseren een optimaal prestatie- en ontwikkelklimaat tijdens TeamNL-uitzendingen

Ga terug naar topsportbeleid

Wat we gaan doen

Voor alle multisport-uitzendingen van TeamNL organiseren en faciliteren we het gewenste prestatie- en/of ontwikkelklimaat. We horen bij de top-3 van best georganiseerde landen naar multisport-evenementen. Deze sterke positie willen we uitbouwen naar de leidende positie op het internationale podium.  

Vanuit deze ambitie maken we heldere keuzes. LA 2028 en Brisbane 2032 zorgen voor een complexere voorbereiding vanwege de lange afstand, grote tijdsverschillen en hoge kosten. Daarom maken we komende olympische en paralympische cycli scherpe keuzes met elkaar. We doen mee aan voor de topsporter relevante events. We bieden een servicelevel dat past bij het ambitieniveau van het event en we maken heldere afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de bonden en TeamNL. 

Verschilmakers

Versterken samenwerking sportbonden

Verschilmaker

We zorgen voor optimale afstemming tussen NOC*NSF en de wensen en behoeften binnen opleidings- en topsportprogramma's. Dit realiseren we vanuit een sterke samenwerking en heldere verdeling van verantwoordelijkheden.


Verschilmaker

Sturen op Strategische Games planning

Verschilmaker

We zetten in op strategische Games planning richting toekomstige Spelen. We werken aan drie Spelen tegelijkertijd, ieder met een eigen dynamiek. Eerder en verder vooruitplannen geeft een strategische voorsprong en betere financiële voorwaarden. 


Verschilmaker

Maatschappelijke waarde van uitzendingen vergroten

Verschilmaker

We willen de maatschappelijke waarde van de uitzendingen naar multi-sport evenementen vergroten. We willen alle resultaten van TeamNL tijdens evenementen nadrukkelijker omzetten in activiteiten (als duiding, verhalen, zichtbaarheid, evenementen, etc) om de positieve effecten te verzilveren. Zo dragen we bij aan de doelstelling om het sportiefste land ter wereld te zijn in 2032. 

We willen ook een voorbeeld zijn door de uitzending intensief te verduurzamen. Het bedrijven van topsport zorgt voor een grote carbon footprint. We zoeken continu naar mogelijkheden om deze footprint te verkleinen.  


Verschilmaker