50415707 BSR AGENCY

Uitvoeringslijn 3

We organiseren een veilige, verantwoorde en prestatie gedreven (topsport) trainingsomgeving

Ga terug naar topsportbeleid

Wat we gaan doen

We geloven óók in 2032 in een veilige, verantwoorde en prestatie gedreven omgeving voor sporters. Een plek waar ontwikkelen en excelleren centraal staan. Waar topsporters en talentvolle sporters het beste uit zichzelf halen en coaches en experts hun vakmanschap inbrengen. En waar we ons voor lange tijd committeren aan de grote investeringen die nodig zijn voor de topsport.

De TeamNL centra faciliteren kwalitatief hoogwaardige topsporttrainingsaccommodaties, huisvesting, maaltijdvoorzieningen en vervoer. Daarnaast coördineren ze de inzet van specialistische begeleiding en topsportvriendelijk onderwijs passend bij elke opleidingsfase. Voor een hoge kwaliteitsstandaard hebben we op alle locaties een uniforme werkwijze. Met altijd ruimte voor maatwerk. We investeren alleen in topsportaccommodaties voor de lange termijn.

We streven ernaar om zelfstandige sporters op te leiden. Er is aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid, en voor de sociale sociale, cognitieve, emotionele en fysieke ontwikkeling van sporters. Sporters durven zich uit te spreken en blijven zichzelf. Coaches en staf dragen actief bij aan een cultuur waarin dit kan en aangemoedigd wordt. We voeren zowel regie op preventie als wanneer er sprake is van schendingen in de veilige en verantwoorde topsportomgeving. Met behulp van gedegen integriteitsplannen verkleinen we de kans op schendingen omdat er continu aandacht voor is in de dagelijkse praktijk.

TeamNL experts ondersteunen onze sporters en coaches met hoogwaardige kennis vanuit zes expertdomeinen: medisch, voeding, prestatiegedrag & mentale gezondheid, strength & conditioning.  topsportcultuur & pedagogiek en sport science.

TeamNL experts worden gefaciliteerd met (nieuwe) technologie en innovaties vanuit het mondiaal toonaangevend Sport Science Center op Papendal. Zo faciliteren we gecentraliseerd topsportprogramma's met wetenschappelijk onderbouwde kennis, nieuwe technologie en specialisten. Daarnaast biedt het centrum een zeer innovatief testlab voor topsport in Nederland.

Verschilmakers

Strategische VastgoedPlanning

Verschilmaker

Topprestaties vragen om hoogwaardige trainingsomgevingen. Daarom is er voor de TeamNL topsportinfrastructuur een Strategische VastgoedPlanning gemaakt. Hierin staan alle topsporttrainingsaccommodaties waar de komende jaren een (ver)bouw nodig is om topsport optimaal te kunnen faciliteren. Bij de keuze voor topsporttrainingsaccommodaties binden we ons voor minimaal 8 jaar. En bij substantiële (ver)bouw zelfs voor 12 jaar.

  1. Lees meer over de Strategische VastgoedPlanning

Verschilmaker

Interdisciplinair samenwerken met de allerbeste experts

Verschilmaker

Interdisciplinair werken zit in het DNA van onze experts, ondersteund door een toonaangevend Atleet Management Systeem. Zij zijn vast onderdeel van het begeleidingsteam, onder leiding van een coach. De internationale concurrentie groeit in de topsport en het opleidingsveld. Willen we het verschil blijven maken, dan moeten we de allerbeste experts binden aan TeamNL. Specialisten die passen bij iedere fase van de topsportloopbaan. Dit vraagt om professionalisering van het werkgevers- en opdrachtgeverschap.  

  1. Lees meer over Topsportinfrastructuur en TeamNL Experts

Verschilmaker

Ontsluiten van kennis, expertise en infrastructuur

Verschilmaker

Onze ambitie is het versterken van de maatschappelijke waarde van topsport en van de samenhang tussen topsport en breedtesport. We zetten onze deuren ‘open’ in nauwe samenwerking met sportbonden en TeamNL-centra. Zonder dat het ten koste gaat van de topsport- en opleidingsprogramma’s laten we meer mensen kennis maken met en inspireren door de waarde van onze topsport- en talentontwikkelingskennis, expertise en infrastructuur.

  1. Lees meer over Topsportinfrastructuur en TeamNL Experts

Verschilmaker