Topsportinfrastuctuur: Beste sporter, beste coach, beste faciliteiten, één locatie

Topsportinfrastuctuur: Beste sporter, beste coach, beste faciliteiten, één locatie

Om ervoor te zorgen dat topsporters en talenten zich optimaal kunnen voorbereiden op het hoogste podium is een optimale topsportinfrastructuur noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is het bij elkaar brengen van de beste sporters met de beste coach op één locatie met de beste faciliteiten. Dit kan dankzij de vijf TeamNL centra die we in Nederland hebben.

Met het ministerie van VWS, de sportbonden en lokale partijen, waaronder topsportorganisaties, gemeenten, provincies, onderwijs- en medische instellingen, bouwt NOC*NSF aan een efficiënte en effectieve topsportinfrastructuur. Binnen deze topsportinfrastructuur werken sporters dagelijks aan hun droom om zowel te excelleren op een mondiaal podium als in hun maatschappelijke carrière. Elk TeamNL centrum faciliteert diverse topsport- en/of opleidingsprogramma’s.

Teamnl Centra Landkaart
In totaal maken zo’n 1000 topsporters van ongeveer 30 sportbonden gebruik van de faciliteiten van de TeamNL centra

Onder de naam Centrum voor Topsport en Onderwijs, werden in 2009 vier TeamNL centra geaccrediteerd. Later is er daar nog één bijgekomen. De TeamNL centra vormen sindsdien een onmisbare schakel binnen de topsportinfrastructuur. De TeamNL centra bieden hoogwaardige faciliteiten en diensten voor de (Talent)TeamNL programma’s die onder regie van de betrokken sportbond staan.

De sporter vindt hier faciliteiten als de trainingsaccommodatie, huisvesting, voeding en onderwijs en specialistische begeleiding zoals (para-)medische begeleiding, strength & conditioning, voedingsbegeleiding en topsportleefstijl coaching dicht bij elkaar.

 

Strategische VastgoedPlanning Topsporttrainingsaccommodaties

TeamNL presteert goed, maar de toenemende internationale concurrentie vraagt ook dat we blijven ontwikkelen en innoveren om in de toekomst op het hoogste internationale podium te kunnen blijven presteren.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF, heeft Spoza B.V. in 2022 de opdracht gekregen voor het maken van een strategische lange termijnplanning voor de (ver)bouw van sportaccommodaties die benut worden voor topsport- en opleidingsprogramma's van sportbonden die binnen het focusbeleid van NOC*NSF vallen. Deze planning kwam als aanbeveling voort uit het onderzoek ‘Bouwen aan topsport - Ontwikkelen van topsportinfrastructuur en topsporttrainingsaccommodaties in Nederland’ (Spoza, 2021), omdat er geen sprake was van het planmatig realiseren van een bij de topsportambities passende infrastructuur.

In februari 2024 heeft demissionair minister Helder (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het rapport ‘Strategische VastgoedPlanning Topsporttrainingsaccomodaties’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport beschrijft de belangrijkste (ver)bouwprojecten voor de aankomende jaren voor het faciliteren van topsport- en opleidingsprogramma's van sportbonden. Daarnaast beschrijft het rapport de totale indicatieve vervangingswaarde(n) van accommodaties die worden benut voor topsporttrainingen en de investeringskosten die daaruit volgen voor de lange termijn. Het rapport omvat ook een breed toepasbaar TCO-model (Total Cost of Ownerhsip) op basis waarvan mogelijke (co-)financieringsmodellen kunnen worden vormgegeven.

TeamNL Centra, home of TeamNL