Visie en werkwijze prestatiegedrag en mentale gezondheid

Prestatiegedrag is het gedrag van de sporter dat leidt tot een optimale ontwikkeling en maximale prestaties. Het zorgt ervoor dat de sporter in staat is optimaal om te gaan met de uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd in zijn ontwikkeling.

De begeleiding die wij met TeamNL Prestatiegedrag aanbieden is niet alleen in functie van het prestatieniveau, maar is ook gericht op het mentale welzijn. Dit doen we voor de sporters, maar ook voor de coaches en andere stafleden. Hiervoor zijn er niet alleen sportpsychologen aangesloten bij ons team, maar ook gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en topsportleefstijl coaches.

De experts binnen Prestatiegedrag staan niet alleen in voor individuele en teambegeleiding, maar ook voor het aanbieden van workshops binnen de leerlijn Prestatiegedrag. 

Kwaliteitscriteria

TeamNL psychologen

Naast de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, staan hieronder de -verplichte- TeamNL voorwaarden en competenties benoemd, waaraan psychologen dienen te voldoen:  

 • Een BIG registratie en een aantoonbare herregistratie voor psychiaters, GZ- en Klinisch psychologen 

 • Een LOGO verklaring voor sportpsychologen, waarmee klinische expertise wordt geborgd 

 • Een VOG met een geldigheidsduur van maximaal 4 jaar na afgifte. Bij werkzaamheden voor jeugd(evenementen) georganiseerd door NOC*NSF, is de geldigheidsduur maximaal 2 jaar na afgifte 

Aanvullend:  

 • Deelname aan het TeamNL onboardingsprogramma bij aanvang van een opdracht voor TeamNL, met als onderdeel het volgen van de e-learning  ‘doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag’ 

 • Deelname aan de TeamNL academy voor kennisontwikkeling, -uitwisseling en inspiratie  

 • Medewerking verlenen aan een jaarlijks evaluatiemoment, gedurende de opdracht 

 • Rapporteren en administreren in het Atleet Management Systeem Teamworks 


TeamNL psychologen

Competenties

TeamNL psychologen

Topsport kent een uniek krachtenveld, waarin je behendig en effectief moet kunnen manoeuvreren: sturen én dienen, onafhankelijk blijven denken, maar ook weten wanneer je je aan moet passen. Dat vraagt van onze experts continue ontwikkeling, zowel op inhoud als in persoonlijke ontwikkeling. Werken in de topsport betekent (presteren onder) druk aan kunnen.

Vereiste competenties voor werken in een topsportcontext zijn:  

 • Interdisciplinaire manier van werken: vraagstukken in een begeleidingsteam kunnen analyseren en verwoorden en een concrete of procesgerichte oplossing aanreiken die door het begeleidingsteam en/of sporter wordt geaccepteerd en opgevolgd.  

 • Netwerk en relatiebeheer: relaties met relevante externe stakeholders opbouwen en onderhouden t.b.v. effectieve samenwerking en inzicht in relevante (internationale) topsportontwikkelingen. Belangen van de programma’s adequaat behartigen 

 • Communicatie: doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt 

 • Persoonlijk optreden: een vertrouwenwekkende gesprekspartner zijn die daadkrachtig weet te handelen en richting weet te geven  

 • Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of personen 

 • Kwaliteitsbewustzijn: behalen van constante kwaliteit, detecteren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van verborgen gebreken 


TeamNL psychologen

Hoofdexpert prestatiegedrag en mentale gezondheid: Eefje Raedts

Hoofdexpert prestatiegedrag en mentale gezondheid: Eefje Raedts

teamnlexperts@nocnsf.nl