Visie en werkwijze topsportcultuur

De visie ‘Sport & Integriteit’ van NOC*NSF zet erop in dat we Nederland op een professionele, integrale en bestendige manier de integriteit in de sport waarborgen: we staan voor een eerlijke, veilige en open sport. Hoe we met elkaar om (willen) gaan in de sport, kent fundamentele uitgangspunten, de visie is daarom binnen elke context en op elk niveau van toepassing.

De topsportcontext vraagt om een toevoeging:

Topsport als beroepsgroep gaat om continue ontwikkeling; om het morgen nog beter doen dan vandaag. Dat geldt voor de sporter, de coach en hun omgeving. Het spanningsveld om telkens de grens te verleggen, maar geen ethische grenzen te overschrijden, dient als vertrekpunt voor dialoog, reflectie en implementatie. Waarbij het streven is een verantwoorde cultuur te bewerkstelligen en in stand te houden, waarin betrokkenen binnen een topsport- of opleidingsprogramma (op het gebied van omgangsvormen) in staat zijn spanningen, ongemak en dilemma's samen bespreekbaar te maken en te houden. Een cultuur waarin iedereen een bijdrage levert en verantwoordelijkheid voor draagt.

Drie dimensies van integriteit

Het aanbod van ondersteuning aan topsport-, opleidingsprogramma's en topsportcampagnes van sportbonden, richt zich op een verantwoorde topsportcultuur bewerkstelligen, vanuit drie dimensies van integriteit:

  1. preventie en handhaving op integriteitsschendingen (visie Sport & Integriteit)
  2. stimuleren van de dialoog over integriteitsdilemma’s
  3. verhogen van de positieve bijdrage van integriteit in de topsport
240515 NOCNSF Explainer Topsportcultuur Drie Dimensies Van Integriteit (1)

2024, NOC*NSF - mogelijk gemaakt door TeamNL hoofdexpert topsportcultuur Marit Gijsbers

Het expertgebied topsportcultuur richt zich met name op get oranje deel 'dilemma's' en groene deel 'positieve bijdrage'. In nauwe samenwerking met het team integriteit van NOC*NSF, de integriteitsmanagers bij bonden, de TeamNL centra en het Centrum Veilig Sport Nerderland, om ook voor de topsport het fundament van een eerlijke, veilige en open sport te borgen. We hebben de overtuiging dat begeleiding inzetten op cultuur en omgangsvormen positief bijdraagt aan de kwaliteit van hoe met elkaar omgaan binnen de topsport-, opleidingsprogramma’s en campagnes. Niet door het wegnemen van spanningen of ongemak, maar door betrokkenen in staat te stellen spanningen, ongemak en dilemma’s bespreekbaar te maken én te houden. Om zo een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn en het prestatieniveau binnen de topsportomgeving, maar ook om grensoverschrijdend gedrag mede te helpen voorkomen.

De expert topsportcultuur en de integriteitsmanagers van bonden en TeamNL centra adviseren en ondersteunen elkaar rondom het maken en implementeren van integriteitsbeleid voor programma’s en campagnes.

Kwaliteits(eisen) en vereiste competenties voor TeamNL pedagogische adviseurs

Momenteel verkent NOC*NSF om in samenwerking met de TeamNL centra sociaal maatschappelijke experts in te zetten voor de advisering en begeleiding van sportbonden én sporters voor een pedagogisch verantwoorde ontwikkeling.

Hoofdexpert topsportcultuur: Marit Gijsbers

Hoofdexpert topsportcultuur: Marit Gijsbers

marit.gijsbers@nocnsf.nl