Wat bieden we?

Sportbonden die zich willen laten adviseren op gebied van een optimale topsportcultuur binnen programma's en campagnes, kunnen –op maat- gebruik maken van interventies en sparring door de expert topsportcultuur. Het doel hiervan is om voor technisch directeuren, stafleden en/of sporters een verantwoorde (topsport)cultuur te bewerkstelligen.

240515 NOCNSF Explainer Topsportcultuur De Escalatieladder (1)

Bouwen aan een verantwoorde topsportcultuur

Naast de inzet van de expert topsportcultuur binnen programma's en campagnes zijn er verschillende mogelijkheden beschikbaar om te bouwen aan een verantwoorde topsportcultuur:

  • E-learning en workshops voor S-1 sporters, ter ondersteuning aan het voeren van de dialoog. Centrale vragen als “wat verwacht je van topsport”, “wat vind je belangrijk in de samenwerking met je coach en/of medesporters”, “waar ligt mijn grens en hoe maak ik dit bespreekbaar”?

  • E-learning en fysieke bijeenkomst voor TeamNL coaches voor het stimuleren van een verantwoorde cultuur, met centrale vragen als “hoe bouw je aan een verantwoorde topsportcultuur”, ”hoe voer je de dialoog”, “hoe heb en houd je eendacht voor de mens achter de sporter (en/of staflid)”

  • Welzijnscheck; ter ondersteuning van op maat interventies en het monitoren van de ervaren cultuur (ter aanvulling op de KPI-enquête)

Integriteitsmanagers van bonden en TeamNL centra, en het Centrum Veilige Sport (CVSN), zijn beschikbaar om zorg te dragen aan een veilige sport. Iedereen actief binnen de (top)sport kan hier terecht voor adequaat en deskundig advies inwinnen en/of een melding doen rondom integriteitsschendingen.

Vragen over het aanbod van topsportcultuur?

Marit Gijsbers

Heb je vragen over het aanbod van topsportcultuur? Stel je vraag aan hoofdexpert Marit.

  1. Neem contact op

Marit Gijsbers

Hoofdexpert topsportcultuur