Naast de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, staan hieronder de TeamNL (kwaliteits)eisen en vereiste competenties benoemd, waaraan pedagogische experts dienen te voldoen.

(kwaliteits)eisen

Voor het vervullen van deze functie moet worden voldaan aan de volgende (kwaliteits)eisen:

 • Pedagogische studie achtergrond; dat in staat stelt tot het ondersteunen bij vormings-/ontwikkelvraagstukken.

 • HBO denkniveau.

 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het werken met jongeren in de (top)sportcontext.

 • VOG; geldigheidsduur van maximaal 2 jaar na afgifte.

 • Deelname aan het TeamNL onboardingsprogramma bij aanvang van een opdracht voor TeamNL, met als onderdeel het volgen van de integrale module doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedag.

 • Deelname aan de TeamNL academie; voor kennisontwikkeling, intervisie en inspiratie.

 • Verlenen van medewerking aan een jaarlijks evaluatiemoment, gedurende de werkzaamheden bij TeamNL.

 • Rapporteren en administreren in het Atleet Management Systeem Teamworks.

Competenties

Voor het vervullen van deze functie zijn er verschillende benodigde competenties:

 • Adviesvaardigheden: op basis van kennis van de belevingswereld en ontwikkelfases van jongeren (sociaal, cognitief, emotioneel) in staat zijn sporttechnisch kader te adviseren hoe zij op verantwoorde wijze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van sporters. Advies kunnen geven op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de ontwikkeling tot het volwassen wordeneigenaarschap en weerbaarheid van sporters.

 • Communicatieve vaardigheden: doeltreffend communiceren, rekening houden met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt.

 • Probleemoplossend vermogen: herkennen van belangrijke informatie, leggen van verbanden tussen gegevens, risico’s inschatten, bedenken van (alternatieve) oplossingen en aangeven van consequenties: (niet direct oordelen, doorvragen, hoor-wederhoor toepassen, partijen helpen reflecteren)

 • Interdisciplinair samenwerken met experts, coaches en stafleden, verbinden, bouwen en onderhouden van relaties

 • Daadkrachtig en onafhankelijk handelen: Een vertrouwenwekkende gesprekspartner zijn die daadkrachtig weet te handelen en richting weet te geven. Bijvoorbeeld gedrag bespreekbaar kunnen en durven maken, ook wanneer het ongemakkelijk is.

 • Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of personen.

 • Willen blijven leren en ontwikkelen

 • Geen 9-5 mentaliteit