Visie en werkwijze medisch

TeamNL zet artsen, fysiotherapeuten en soms ook masseurs in, om blessures en ziektes te voorkomen en te behandelen voor sneller herstel na blessures en ziekte. De medische staf zorgt voor 24/7 toegang tot een netwerk van voor topsport relevante specialismes en specialisten. Hierbij worden richtlijnen gevolgd, behorend bij de topsportcontext. Tot twee jaar na beëindiging van de topsport carrière bieden we topsporters nazorg.

Kwaliteitscriteria

TeamNL (para) medische experts

Naast de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, staan hieronder de -verplichte- TeamNL voorwaarden en competenties benoemd, waaraan artsen, fysiotherapeuten en masseurs dienen te voldoen:  

 • Een BIG registratie en een aantoonbare herregistratie voor artsen en fysiotherapeuten 

 • Een VOG met een geldigheidsduur van maximaal 4 jaar na afgifte. Bij werkzaamheden voor jeugd(evenementen) georganiseerd door NOC*NSF, is de geldigheidsduur maximaal 2 jaar na afgifte 

 • Minimaal 8 uur per week in dienst van een (medische) instelling 

Aanvullend:  

 • Deelname aan het TeamNL onboardingsprogramma bij aanvang van een opdracht voor TeamNL, met als onderdeel het volgen van de e-learning ‘doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag’ 

 • Deelname aan de TeamNL academy voor kennisontwikkeling, -uitwisseling en inspiratie  

 • Medewerking verlenen aan een jaarlijks evaluatiemoment, gedurende de opdracht 

 • Rapporteren en administreren in het Atleet Management Systeem Teamworks


TeamNL (para) medische experts

Competenties

TeamNL (para) medische experts

Topsport kent een uniek krachtenveld, waarin je behendig en effectief moet kunnen manoeuvreren: sturen én dienen, onafhankelijk blijven denken, maar ook weten wanneer je je aan moet passen. Dat vraagt van onze experts continue ontwikkeling, zowel op inhoud als in persoonlijke ontwikkeling. Werken in de topsport betekent (presteren onder) druk aan kunnen.  

Vereiste competenties voor werken in een tosportcontext zijn:  

 • Interdisciplinaire manier van werken: vraagstukken in een begeleidingsteam kunnen analyseren en verwoorden en een concrete of procesgerichte oplossing aanreiken die door het begeleidingsteam en/of sporter wordt geaccepteerd en opgevolgd.  

 • Netwerk en relatiebeheer:  relaties met relevante externe stakeholders zijn opgebouwd en onderhouden t.b.v. een effectieve samenwerking en inzicht in relevante (internationale) topsportontwikkelingen. Belangen van de programma’s zijn adequaat behartigd.

 • Communicatie: doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt.  

 • Persoonlijk optreden: een vertrouwenwekkende gesprekspartner zijn die daadkrachtig weet te handelen en richting weet te geven.

 • Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of personen..

 • Kwaliteitsbewustzijn: behalen van constante kwaliteit, detecteren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van verborgen gebreken


TeamNL (para) medische experts

Wie fysiek en mentaal gezond kan trainen, zal minder uitvallen en daardoor beter presteren.
Hoofdexpert medisch: Maarten Moen

Hoofdexpert medisch: Maarten Moen

teamnlexperts@nocnsf.nl