Visie en werkwijze medisch

TeamNL zet topsport artsen, topsport fysiotherapeuten en soms ook masseurs in, om blessures en ziekten te voorkomen en te behandelen voor een sneller herstel na blessures en ziekte. De medische staf zorgt voor snelle toegang tot een netwerk van voor topsport relevante specialismen en specialisten. Hierbij worden richtlijnen gevolgd, behorend bij de topsportcontext.

Voor overige inhoudelijke richtlijnen, neem contact op met hoofdexpert Maarten Moen.

Medisch coördinator

Aan elk TeamNL centrum is een medisch coördinator verbonden die als eerste aanspreekpunt in de regio fungeert voor het TeamNL centrum, technisch directeuren en experts. De medische coördinator onderhoudt een regionaal -medisch- netwerk voor de optimale medische zorg van een sporter. De medisch coördinatoren hebben een adviserende rol aan de hoofdexpert medisch en spelen een rol in de evaluatie van (para)medische experts die onderdeel uitmaken van een begeleidingsteam. Voor coaches en sporters is de topsport arts die toegevoegd is aan het begeleidingsteam van een programma het eerste aanspreekpunt.

Vijf medische coördinatoren:

 

(Kwaliteits)eisen en vereiste competenties voor TeamNL (para)medische experts

Naast de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, staan hieronder de TeamNL (kwaliteits)eisen en vereiste competenties benoemd, waaraan topsport artsen en topsport fysiotherapeuten dienen te voldoen.

Kwaliteitseisen

Naast de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, staan hieronder de TeamNL (kwaliteits)eisen benoemd, waaraan topsport artsen en topsport fysiotherapeuten dienen te voldoen:

 • Een BIG registratie en een aantoonbare herregistratie

 • Een VOG met een geldigheidsduur van maximaal 4 jaar na afgifte. Bij werkzaamheden voor jeugd(evenementen), waarvoor NOC*NSF de uitzending organiseert, is de geldigheidsduur maximaal 2 jaar na afgifte

Voor masseurs gelden de volgende eisen:

 • Een NGS licentie

 • Een VOG met een geldigheidsduur van maximaal 4 jaar na afgifte. Bij werkzaamheden voor jeugd(evenementen), waarvoor NOC*NSF de uitzending organiseert, is de geldigheidsduur maximaal 2 jaar na afgifte

Aanvullend:

 • Deelname aan het TeamNL onboardingsprogramma bij aanvang van een opdracht voor TeamNL, met als onderdeel het volgen van de e-learning ‘doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag’. Deze wordt op gezette tijden herhaald

 • Deelname aan de TeamNL academie voor kennisontwikkeling, intervisie en inspiratie

 • Medewerking verlenen aan een jaarlijks evaluatiemoment, gedurende de werkzaamheden bij TeamNL

 • Rapporteren en administreren in het Atleet Management Systeem Teamworks

Bij de aanstelling van artsen en fysiotherapeuten is het uitgangspunt dat zij minimaal 8 uur per week in dienst zijn van een (medische) instelling, t.b.v. hun kennisontwikkeling en netwerk.


Competenties

Topsport kent een uniek krachtenveld, waarin je behendig en effectief moet kunnen manoeuvreren: sturen én dienen, onafhankelijk blijven denken, maar ook weten wanneer je je aan moet passen. Dat vraagt van onze experts continue ontwikkeling, zowel op inhoud als in persoonlijke ontwikkeling. Werken in de topsport betekent (presteren onder) druk aan kunnen.

Vereiste competenties voor werken in een topsportcontext zijn:

 • Interdisciplinaire manier van werken: vraagstukken in een begeleidingsteam kunnen analyseren en verwoorden en een concrete of procesgerichte oplossing aanreiken die door de coach, het begeleidingsteam en/of sporter wordt geaccepteerd en opgevolgd

 • Netwerk- en relatiebeheer: relaties met relevante stakeholders in de (top)sport en medische sector zijn opgebouwd en onderhouden t.b.v. een effectieve samenwerking en inzicht in relevante (internationale) topsportontwikkelingen. Belangen van de programma’s zijn adequaat behartigd

 • Communicatie: doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau en doel van coaches, andere stafleden en sporter(s) waarmee gecommuniceerd wordt

 • Persoonlijk optreden: een vertrouwenwekkende gesprekspartner zijn die daadkrachtig weet te handelen en richting weet te geven

 • Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of personen

 • Kwaliteitsbewustzijn: behalen van constante kwaliteit, detecteren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van verborgen gebreken

Functie specifieke competenties voor artsen en fysiotherapeuten:

 • het vermogen om individuele (para)medische behoeften van sporters te analyseren en op maat begeleiding te geven in de dagelijkse trainingssetting. Dit vereist monitoren van en kunnen acteren op relevante parameters voor (preventie van) blessures en ziekten

 • Kunnen beoordelen en toepassen van innovatieve behandelmethoden als de situatie daarom vraagt.

Functie specifieke competenties voor masseurs:

 • Vanuit preventief oogpunt tijdig naderende blessures kunnen signaleren om uiteindelijk optimaal presteren te ondersteunen


Wie fysiek en mentaal gezond kan trainen, zal minder uitvallen en daardoor beter presteren.
Hoofdexpert medisch: Maarten Moen

Hoofdexpert medisch: Maarten Moen

teamnlexperts@nocnsf.nl