Naast de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, staan hieronder de TeamNL (kwaliteits)eisen en vereiste competenties benoemd, waaraan topsportartsen en topsport fysiotherapeuten dienen te voldoen.

(kwaliteits)eisen

 • Een BIG registratie en een aantoonbare herregistratie 

 • Een VOG met een geldigheidsduur van maximaal 4 jaar na afgifte. Bij werkzaamheden voor jeugd(evenementen), waarvoor NOC*NSF de uitzending organiseert, is de geldigheidsduur maximaal 2 jaar na afgifte 

Voor masseurs gelden de volgende eisen:  

 • Een NGS licentie

 • Een VOG met een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar na afgifte. Bij werkzaamheden voor jeugd(evenementen), waarvoor NOC*NSF de uitzending organiseert, is de geldigheidsduur maximaal 2 jaar na afgifte 

Aanvullend:  

 • Deelname aan het TeamNL onboardingsprogramma bij aanvang van een opdracht voor TeamNL, met als onderdeel het volgen van de e-learning ‘doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag’. Deze wordt op gezette tijden herhaald 

 • Deelname aan de TeamNL academie  voor kennisontwikkeling, intervisie en inspiratie

 • Medewerking verlenen aan een jaarlijks evaluatiemoment, gedurende de werkzaamheden bij TeamNL 

 • Rapporteren en administreren in het Atleet Management Systeem Teamworks 

Bij de aanstelling van artsen en fysiotherapeuten is het uitgangspunt dat zij minimaal 8 uur per week in dienst zijn van of werkzaam zijn binnen een (medische) instelling, t.b.v. hun kennisontwikkeling en netwerk. Voor fysiotherapeuten geldt dat er sprake dient te zijn van voldoende ervaring in de (top)sport, bijvoorbeeld in een opleidingsprogramma, alvorens aan de slag te gaan binnen een topsportprogramma.

Competenties:  

Topsport kent een uniek krachtenveld, waarin je behendig en effectief moet kunnen manoeuvreren: sturen én dienen, onafhankelijk blijven denken, maar ook weten wanneer je je aan moet passen. Dat vraagt van onze experts continue ontwikkeling, zowel op inhoud als in persoonlijke ontwikkeling. Werken in de topsport betekent (presteren onder) druk aan kunnen.  

Vereiste competenties voor werken in een topsportcontext zijn:  

 • Interdisciplinaire manier van werken: vraagstukken in een begeleidingsteam kunnen analyseren en verwoorden en een concrete of procesgerichte oplossing aanreiken die door de coach, het begeleidingsteam en/of sporter wordt geaccepteerd en opgevolgd 

 • Netwerk- en relatiebeheer: relaties met relevante stakeholders in de (top)sport en medische sector zijn opgebouwd en onderhouden t.b.v. een effectieve samenwerking en inzicht in relevante (internationale) topsportontwikkelingen. Belangen van de programma’s zijn adequaat behartigd 

 • Communicatie: doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau en doel van coaches, andere stafleden en sporter(s) waarmee gecommuniceerd wordt 

 • Persoonlijk optreden: een vertrouwenwekkende gesprekspartner zijn die daadkrachtig weet te handelen en richting weet te geven 

 • Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of personen 

 • Kwaliteitsbewustzijn: behalen van constante kwaliteit, detecteren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van verborgen gebreken 

Functie specifieke competenties voor artsen en fysiotherapeuten:  

 • het vermogen om individuele (para)medische behoeften van sporters te analyseren en op maat begeleiding te geven in de dagelijkse trainingssetting. Dit vereist monitoren van en kunnen acteren op relevante parameters voor (preventie van) blessures en ziekten 

 • Openstaan voor, kritisch beoordelen van en eventueel toepassen van innovatieve behandelmethoden als de situatie daarom vraagt. 

Functie specifieke competenties voor masseurs: 

 • Vanuit preventief oogpunt tijdig naderende blessures kunnen signaleren om uiteindelijk optimaal presteren te ondersteunen