05. Vertrekpunt (1)

Vertrekpunt

Topsportstrategie 2032

 • Studie top 10

 • Sportagenda 2032

 • Strategisch Kader Topsport 2032

 • Mijlpalen

Ga terug naar topsportbeleid

Studie Top 10

In 2010 is de studie Nederland in de top 10 uitgevoerd,; een nauwkeurige momentopname van het toenmalige topsportklimaat in Nederland en een weergave van de ambitie voor de toekomst. Met als doel om vast te stellen wat ervoor nodig is om een structurele positie in de top 10 van de wereld te behalen. Die studie heeft aan de basis gestaan van het huidige focusbeleid, een beleid waarin ervoor is gekozen te investeren in structureel presterende en mondiaal kansrijke sporters en programma’s.Na 12 jaar kunnen we vaststellen dat die strategie de topsport in Nederland veel heeft gebracht. Zonder keuzes geen topsport.

We kozen vanaf 2013 voor een strategie waarin we structureel presterende programma’s, en programma’s die de potentie hebben zich daartoe te ontwikkelen, zo optimaal mogelijk willen ondersteunen. Om te bepalen welke programma’s dat zijn, werden drie stappen doorlopen: erkennen, focussen en financieren. In de laatste stap kwamen we tot kwalitatief en kwantitatief mondiaal concurrerende programma’s van bonden voor sporters vanaf 8 jaar voor het podium t/m de transitie naar een carrière na de topsport. Deze programma’s waren niet alleen gericht op het verbeteren van de sportieve prestaties, maar ook op de andere factoren die bijdragen aan een langere succesvolle loopbaan. 

Bekijk het document 'Nederland in de top 10'

Sportagenda 2032

De Sportagenda 2032 beschrijft de gezamenlijke ambitie, missie, overtuiging, doelstellingen en beoogde effecten van de vereniging NOC*NSF. Samen geloven we in de kracht van sport. Dagelijks sporten, sportief bewegen, genieten van sport en excelleren in sport dragen bij aan een vitaal, sociaal, ambitieus en trots Nederland.

Bekijk de Sportagenda 2032

Samen op weg naar het sportiefste land ter wereld

In 2032 heeft iedereen, in alle levensfasen en op alle ambitieniveaus, dagelijks sportplezier. Bovenal door zelf en samen te sporten, te excelleren in sport of sportief te bewegen. Maar ook als vrijwilliger, professional en supporter in een sociaal veilige, gezonde en duurzame omgeving. Verrijkt door waardevolle topsport. Deze integrale ambitie vormt de basis van de Sportagenda 2032.   

Topsport inspireert en verbindt onze samenleving. Het is onmisbaar voor onze ambitie om het sportiefste land van de wereld te worden. Daarom willen we met TeamNL structureel tot de tien meest succesvolle topsportlanden behoren van de wereld. Dat betekent dat we niet alleen bij de beste landen in het mondiale medailleklassement willen staan, maar ook toonaangevend willen zijn in het opleiden van topsporters en het benutten van de kracht van topsport voor de maatschappij. 

Strategisch Kader Topsport

Strategisch Kader Topsport 2032

Samen met het Ministerie van VWS en de VSG heeft NOC*NSF als onderdeel van Sportakkoord II het Strategisch Kader Topsport 2032 vastgesteld. De gezamenlijk ambitie daarin is om de maatschappelijke waarde van topsport in Nederland zo groot mogelijk maken in 2032. Dit betekent dat topsport direct of indirect bijdraagt aan de kwaliteit van leven en aan het geluk en welzijn van Nederlanders.

Deze ambitie bereiken we via heldere, strategische keuzes:   

 • een breder palet aan waardevolle topsportprestaties realiseren,   
 • het beter maatschappelijk verantwoord organiseren van topsport,   
 • het beter benutten van het topsportplatform door publieke en private organisaties, 
 • het vergroten van de zichtbaarheid en het bereik van topsport.  

De Topsportstrategie 2032 vormt de bijdrage van de sport aan de realisatie van de doelen uit het Strategisch Kader Topsport. 

Topsportprestaties zijn van maatschappelijke waarde. Daarom willen we blijven presteren én verrijken we de prestaties, door naast mondiale medailles ook de waarde van andere topsportprestaties te (laten) zien en benutten. We behalen onze prestaties op een maatschappelijk verantwoorde wijze, waardoor de prestaties meer glans en dus meer maatschappelijke waarde krijgen. Als dit op orde is, kunnen andere publieke en private organisaties het platform dat topsport biedt op een geloofwaardige wijze benutten om bij te dragen aan hun eigen doelen/ vraagstukken. Op deze drie aspecten willen we de zichtbaarheid en het bereik vergroten. 

Strategisch Kader Topsport 2032

Mijlpalen

Nederland schaart zich de laatste jaren tussen andere grote topsportlanden op de internationale medaillespiegels, voor zowel zomer- als wintersporten. Topsportsucces ontstaat niet zomaar. Het groeit door visie en geloof en is het resultaat van elke dag hard werken. Door slim investeren en daadkracht tonen. Door samen te werken met verschillende partners. In de afgelopen jaren hebben we daardoor enkele belangrijke mijlpalen gezet, die samen maken dat de Nederlandse topsport nu staat waar we staan.

 • 2001 - Start stipendium
 • 2006 - Certificering eerste opleidingsprogramma's en masterplan talentontwikkeling
 • 2007 - NOC*NSF lid IPC
 • 2008 - Eerste gecoördineerde uitzending Paralympische Spelen, technisch directeuren regeling en coaches aan de top
 • 2009 - Oprichting Topsport Topics, start high performance team NOC*NSF en start centra voor topsport en onderwijs (CTO's)
 • 2010 - Start FLOT ter verbetering onderwijs- en carrièreperspectief topsporters, doorontwikkeling programma mastercoach in de sport en ontwikkeling topcoachprofiel, publicatie Studie Nederland in de top 10
 • 2013 - Start focusstrategie
 • 2014 - Ontstaan TeamNL en samenwerking met 'grote' NOC's
 • 2017 - Start TeamNL@work, erkenning beroep topsporters door het UWV
 • 2018 - Publicatie 'De weg naar het podium' en voorziening talentvolle sporters die opgroeien in armoede
 • 2019 - Oprichting Centrum Veilige Sport Nederland
 • 2021 - Implementatie doorlopende leerlijn prestatiegedrag
 • 2022 - Publicatie Sportagenda 2032
 • 2023 - Eerste Leaders in Performance Conference XL, Strategische VastgoedPlanning en Publicatie Strategisch Kader Topsport
 • 2024 - TeamNL Science Centre op Papendal