Niveau 3 en 4

Blauwdruk voor het ontwikkelen en aanbieden van een trainer-coachopleiding op niveau 3 en 4

Mei 2022

De afgelopen maanden is vanuit verschillende pilotprojecten door onderwijsinstellingen en sportbonden hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe/herziene trainer-coachopleidingen op niveau 3 en 4. Het proces vanaf de start van een ontwikkeltraject t/m de implementatie wordt stapsgewijs doorlopen en is transferabel. Per processtap konden pilotprojecten verschillende servicedocumenten gebruiken. Op basis van de processtappen en servicedocumenten is een blauwdruk ontwikkeld, waar sportbonden en onderwijsinstellingen gebruik van kunnen maken bij het gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van een trainer-coachopleiding op niveau 3 of 4.

Pilotopleiding NOC*NSF, KNGU en CIOSNL succesvol van start

december 2021

April 2020 startte NOC*NSF samen met CIOS NL en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) een pilotproject voor de trainer-coachopleiding gymnastiek op niveau 3. Anderhalf jaar later, in september 2021, is na de ontwikkelfase ook de pilotopleiding van start gegaan. We spraken met Nina Oosterloo, productmanager educatie bij de KNGU, over de eerste maanden van deze pilot.

Nieuwe pilotprojecten trainer-coachopleidingen gestart

november 2021

Samen met mbo-instellingen en NOC*NSF zijn een tiental sportbonden gestart met een pilotproject voor trainer-coach opleidingen op niveau 3. Leren van en met elkaar staat centraal binnen deze pilotprojecten. Het doel is stapsgewijs een nieuwe/herziene opleiding te ontwikkelen en aan te bieden. Ook voor niveau 4 worden de eerste stappen op korte termijn gezet.

Online event CIOSNL 'Leaders in sport!' brengt opleiders in onderwijs en sport samen

april 2021

Tijdens het online event CIOSNL ‘’Leaders in sport!’’ kwamen op 21 april sport- en beweegcollega’s uit heel Nederland samen met als doel duurzaam bewegen richting een sportieve, sociale en gezonde samenleving. Tijdens de middag voor zowel het onderwijs als de sport werden onder andere workshops, tafelgesprekken en een netwerkcarrousel georganiseerd. 

Vervolgsessies werkconferentie niveau 3+4 sport en onderwijs

april 2021

In februari hebben zes vervolgsessies op de werkconferentie niveau 3+4 (26 november 2020) plaatsgevonden. Tijdens deze sessies is gekeken naar de praktische uitwerking van de input die tijdens de werkconferentie werd ontvangen. In het bijzonder over het deskundigheidsbevorderingssysteem voor opleiders en het kwaliteitszorgsysteem.

Vanuit de sport en het onderwijs is ontzettend veel relevante input opgehaald. Lees daarom zeker hier de eerste uitwerkingsrichting van het kwaliteitszorgsysteem  en de kwaliteitscriteria van opleiders.  

Opleiding Trainer-coach Skateboarden niveau 3 vastgesteld

april 2021

Skateboarden zit in de lift. Het feit dat de sport olympisch is geworden en de huidige coronapandemie, zorgen voor grotere vraag naar geschoolde trainer-coaches. Om tot een gedegen opleiding voor trainer-coaches in het skateboarden te komen, hebben de sport en het onderwijs de handen ineengeslagen. Inmiddels is de opleiding Trainer-coach Skateboarden niveau 3 vastgesteld en mag de opleiding vanaf september 2021 worden aangeboden in het mbo-onderwijs.

Nieuwe stappen gezet binnen het pilotproject met KNGU en CIOSNL

Februari 2021

Het onderwerp pedagogiek staat de afgelopen tijd in de schijnwerpers binnen de sportwereld. Maar hoe vertaal je de behoefte van pedagogisch handelen naar de praktijk van trainer-coaches? KNGU, NOC*NSF en CIOS NL maken het thema een belangrijk onderdeel van het pilotproject gericht op de trainer-coachopleiding op niveau 3. 

Digitale werkconferentie trainer-coachopleidingen niveau 3 + 4

December 2020

Op donderdag 26 november vond de digitale werkconferentie plaats over trainer-coachopleidingen op niveau 3 en 4. Deze bijeenkomst stond in het teken van het ophalen van zoveel mogelijk informatie vanuit sportbonden en het onderwijs.

Daarnaast werd er uitgebreid stilgestaan bij de twee pilotprojecten, die enthousiast werden onthaald.

Kwaliteitszorgsystemen trainer-coachopleidingen niveau 3 + 4

december 2020

De sport en het onderwijs hebben elk een andere aanpak in het waarborgen van de kwaliteit van de niveau 3 en 4 trainer-coachopleidingen. Benieuwd wat de verschillen en overeenkomsten zijn? En waar er kansen liggen voor de sport? 

Profielen, scholingsverplichting en scholingsbehoefte opleiders trainer-coachopleiding niveau 3 + 4

december 2020

In de sport en in het onderwijs zijn verschillende opleiders actief. Benieuwd naar de verschillen en de overeenkomsten? Lees dan hier verder.

Daarnaast hebben de CAO sport en CAO middelbaar beroepsonderwijs elk een andere scholingsverplichting voor hun opleiders. Ook met betrekking tot de scholingsbehoefte van opleiders zijn er overeenkomsten en verschillen. Over zowel de scholingsverplichting als de scholingsbehoefte vind je hier meer informatie.

Podcast trainer-coach niveau 3 pilotproject KNGU

oktober 2020

De KNGU werkt al langer samen met het onderwijs, maar biedt ook eigen opleidingen aan. Daarom ontbrak het nog weleens aan de juiste afstemming of verbinding. De pilot die NOC*NSF, de KNGU en CIOS NL zijn gestart, heeft al doel om een geharmoniseerde opleiding voor gymnastiek trainer-coaches op niveau 3 tot stand te brengen. We spraken hierover met Hans Gootjes (Directeur CIOS – Nova College), Marieke van der Plas (Directeur KNGU) en Richard Kaper, Manager Sportparticipatie NOC*NSF). Verder gingen we op bezoek bij turnvereniging Turnz uit Amsterdam.

Pilotprojecten met bonden en onderwijs voor trainer-coaches niveau 3

november 2020

NOC*NSF is in april 2020 samen met CIOS NL, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en Skateboard Federatie Nederland (SFN) twee pilotprojecten gestart met opleidingen voor trainer-coaches op niveau 3. De pilotprojecten zijn onderdeel van de doorlopende leerlijn voor trainer-coaches: een vernieuwde opleidingsstructuur waarbij NOC*NSF en opleidingspartners uit de sport en het onderwijs de krachten bundelen om vakbekwame trainer-coaches op te leiden. 

Wall of wonder: ontwikkelingen in het sportlandschap

oktober 2020

Podcast trainer-coach niveau 3 pilotproject SFN

oktober 2020

Op dit moment is er een pilotproject tussen de Skateboard Federatie Nederland (SFN) en CIOSNL gaande. In deze podcast komt onder andere aan bod waarom deze pilot werd gestart, hoe dit in de praktijk in z’n werk gaat en hoe het traject na de pilot eruit gaat zien. Aan tafel zitten Marcel van den Broek (Voorzitter landelijk platform van de opleiding Sport en Bewegen) en Nynke Lely (voorzitter SFN). Verder gingen we op bezoek bij de Menno Becht, eigenaar van een skateboardschool, waar we ook Bert Wezenberg spraken (opleidingsmanager CIOS, Friesland college).

Werkconferentie

november 2019

Tijdens de werkconferentie op 14 november 2019 stonden gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van trainer-coaches en de mogelijkheden tot samenwerking tussen opleidingspartners uit sport en onderwijs centraal. Aan de hand van kwesties en uitgangspunten zijn oplossingen bedacht hoe sportbonden en onderwijsinstellingen (mbo Sport en bewegen) beter kunnen samenwerken bij het opleiden van vakbekwame trainer-coaches op niveau 3 en 4.