Bonden Coaching Sportbonden

Opleiding Trainer-coach Skateboarden niveau 3 vastgesteld: ‘De eigenheid en creativiteit blijft bewaard’

Marieke de Ruijter 29 april 2021
Opleiding Trainer-coach Skateboarden niveau 3 vastgesteld: ‘De eigenheid en creativiteit blijft bewaard’

Skateboarden zit in de lift. Het feit dat de sport olympisch is geworden en de huidige coronapandemie, zorgen voor grotere vraag naar geschoolde trainer-coaches. Om tot een gedegen opleiding voor trainer-coaches in het skateboarden te komen, hebben de sport en het onderwijs de handen ineengeslagen. Inmiddels is de opleiding Trainer-coach Skateboarden niveau 3 vastgesteld en mag de opleiding vanaf september 2021 worden aangeboden in het mbo-onderwijs.

NOC*NSF is in april 2020 samen met CIOS NL, KNGU en Skateboard Federatie Nederland (SFN) twee pilotprojecten gestart met opleidingen voor trainer-coaches op niveau 3. De pilotprojecten zijn onderdeel van de doorlopende leerlijn voor trainer-coaches: een vernieuwde opleidingsstructuur waarbij NOC*NSF en opleidingspartners uit sport en onderwijs de krachten bundelen om vakbekwame trainer-coaches op te leiden, bij- en na te scholen.

Behoefte aan geschoold kader

‘’Skateboarden is geen nieuwe sport,’’ begint Bert Wezenberg, als lid van het programma management team CIOSNL betrokken bij de projectgroep ‘pilotproject SFN-CIOSNL-NOC*NSF’. ‘’Het bestaat al 70 jaar. Maar we zien een grote groei in het aantal skateboarders sinds bekend werd dat het vanaf 2020 een olympische sport zou zijn. En daarnaast zien we dat vanwege de pandemie ongeorganiseerde sporten in de buitenlucht enorm aan populariteit winnen. Als een sport groeit, wordt er steeds meer gevraagd van de kwaliteit van trainers en begeleiders. Er komt behoefte aan een professioneel en geschoold kader.’’

Om tot een professioneel kader te komen voor skateboarden hebben SFN, CIOSNL en NOC*NSF het initiatief genomen om de wereld van onderwijs en die van het skateboarden bij elkaar te brengen. Inmiddels heeft dat geresulteerd in het vaststellen van de opleiding Trainer-coach Skateboarden niveau 3. De opleiding mag vanaf september 2021 worden aangeboden in het mbo-onderwijs. Wezenberg: ‘’Dit betekent dat door hoge instanties en uiteindelijk ook de minister van OCW de opleiding is vastgesteld en daarmee kan worden aangeboden binnen de 36 ROC’s met een sport- en beweegopleiding.’’

Opleiding vormgeven

De vaststelling van de opleiding is de eerste stap in het verankeren van skateboarden in sportonderwijs. Nu volgt veel afstemming tussen betrokken partijen om de opleiding daadwerkelijk vorm te geven. ‘’De leeruitkomsten zijn duidelijk, de route daar naartoe is heel vrij,’’ vervolgt Wezenberg. ‘’Er is niets in beton gegoten, en dat is ook zeker niet de bedoeling. We willen de eigenheid, creativiteit en bijzondere cultuur van het skateboarden koste wat het kost bewaren.’’

Vanwege de pandemie winnen ongeorganiseerde sporten in de buitenlucht enorm aan populariteit
Bert Wezenberg, lid programma management team CIOSNL

Om de twee werelden van onderwijs en skateboarden letterlijk bij elkaar te brengen, werd op 12 februari jl. een tweede online expertbijeenkomst georganiseerd. Wezenberg: ‘’We willen als projectgroep graag de achterban vanuit onderwijs en het skateboarden bij dit proces betrekken. Zodat de stappen echt uit die groepen zelf komen. We hebben de 22 aanwezigen tijdens die bijeenkomst meegenomen in de ontwikkeling tot nu toe en het uiteindelijke doel waar we naartoe willen. Het mooie is dat het een heel constructieve bijeenkomst was met heel veel respect voor elkaar. We zien allemaal de noodzaak, alleen hebben we andere vragen bij hoe we het proces moeten vormgeven. SFN deelt daarbij vooral de sport-specifieke kennis terwijl het onderwijs meer algemene pedagogische, motorische en didactische ervaring heeft. Deze bijeenkomst leverde echt kruisbestuiving tussen de werelden op.’’

In een volgende expertbijeenkomst hoopt Wezenberg met betrokkenen af te stemmen hoe de opleiding precies vormgegeven kan gaan worden. ‘’Hopelijk lukt dat voor de zomer in een fysieke bijeenkomst. Ons einddoel is daarbij om te komen tot een opleiding die vanuit onderwijs en SFN samen is vormgegeven aan de hand van één gemeenschappelijk kwalificatiestructuur. Zodat een student die straks de opleiding Skateboarden heeft afgesloten voldoet aan dezelfde kwalificaties als een cursist die het diploma via de SFN heeft behaald en vice versa. Onderwijsinstellingen en de SFN zullen hierin gezamenlijk blijven optrekken door het uitwisselen van kennis en ervaring”.

Ook uitbreiding met een opleiding op niveau 4 staat op het verlanglijstje. ‘’Die wens is er zeker. En in het kader van de doorlopende leerlijn daarna natuurlijk een doorstroom naar niveau 5 en 6. Maar eerst is een basis nodig op niveau 3.’’

Starten met een pilotproject?

Ben jij als opleidingspartner ook geïnteresseerd in het gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van een trainer-coachopleiding op niveau 3 of 4? Laat het ons weten via doorlopendeleerlijnen@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: