Technisch directeuren Coaching

NOC*NSF start samen met sportbonden en onderwijs pilotprojecten voor trainer-coaches niveau 3

6 november 2020

NOC*NSF is in april 2020 samen met CIOS NL, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en Skateboard Federatie Nederland (SFN) twee pilotprojecten gestart met opleidingen voor trainer-coaches op niveau 3. De pilotprojecten zijn onderdeel van de doorlopende leerlijn voor trainer-coaches: een vernieuwde opleidingsstructuur waarbij NOC*NSF en opleidingspartners uit de sport en het onderwijs de krachten bundelen om vakbekwame trainer-coaches op te leiden. 

Met de pilotprojecten wordt in de praktijk gekeken hoe sportbonden en mbo-instellingen (opleidingen Sport & Bewegen) de opleidingsprogramma’s op niveau 3 in de toekomst gezamenlijk kunnen verzorgen. Voor de pilots is bewust gekozen voor een grote bond met een lang en breed gedragen opleidingsaanbod (KNGU) en een kleine bond die nog geen opleidingsaanbod heeft (SFN). Op die manier komt een zo breed mogelijk inzetbare samenwerkingsstructuur tot stand. Deze kan als blauwdruk dienen voor andere sportbonden en onderwijsinstellingen.  

In beide pilots nemen experts uit zowel de sport als het onderwijs plaats in het projectteam. Dit kunnen opleiders uit het onderwijs en van sportbonden zijn. Maar bijvoorbeeld ook onderwijskundigen. Op die manier wordt alle beschikbare expertise ingezet en benut. 

KNGU
De KNGU werkt al jarenlang samen met het onderwijs, maar biedt ook eigen opleidingen aan. Daardoor ontbrak het nog weleens aan de juiste afstemming of verbinding. De pilot die NOC*NSF, de KNGU en CIOS NL zijn gestart, heeft al doel om een geharmoniseerde opleiding voor gymnastiek trainer-coaches op niveau 3 tot stand te brengen, die voldoet aan de kwalificatie-eisen van zowel de sport als het onderwijs. 

Daarvoor zijn de kwalificatie-eisen van de sport en het onderwijs naast elkaar gelegd en is er gekeken naar de verschillen en overeenkomsten. Door het beste van beide werelden samen te voegen, zijn er gezamenlijke leeruitkomsten en kwalificatie-eisen geformuleerd. Er wordt hard gewerkt om twee opleidingsmodules te ontwikkelen, een sportspecifieke en sportgenerieke. Naast de inhoudelijke ontwikkeling van de modules, wordt gekeken naar de manier van aanbieden.

Dit gebeurt door de onderwijsleersituatie blended in te richten. Denk bijvoorbeeld aan klassikale lessen, webinars en e-learnings. Het streven is om in de periode september 2020 - juni 2021 al een eerste versie van de modules te testen. 

SFN
In tegenstelling tot de KNGU had SFN nog geen opleidingsaanbod voor trainer-coaches. Om tot een geharmoniseerde kwalificatiestructuur te komen is in eerste instantie gekeken naar de kwalificatiestructuur sport en kwalificatiedossier van het onderwijs. Net als bij de pilot van de KNGU worden er voor de opleiding tot trainer-coach niveau 3 voor SFN twee opleidingsmodules ontwikkeld, waar zowel sportspecifieke als sportgenerieke onderwerpen in terugkomen. 

Blauwdruk TC-3 opleidingen

Voor zowel de pilot van de KNGU als SFN geldt dat experts uit het onderwijs en de sport gedurende het traject input en feedback leveren. Zo worden de modules voor trainer-coaches op niveau 3 geoptimaliseerd en is er straks een opleiding voor trainer-coaches op niveau 3 die voldoet aan de kwaliteitseisen en gezamenlijk door sportbonden en mbo-instellingen kan worden verzorgd. 

De opleiding voor trainer-coaches op niveau 3, die aan de hand van deze pilots tot stand komt, geldt als blauwdruk binnen de doorlopende leerlijn voor trainer-coaches. Met de opgedane ervaringen wordt gekeken hoe de sport en het onderwijs in harmonie vakbekwame trainer-coaches kunnen opleiden.   

Heeft jouw organisatie ook behoefte aan een verbeterslag op het gebied van vakbekwame trainer-coaches en wil je hier gezamenlijk met andere opleidingspartners naar kijken? We nodigen je graag uit ook een pilot op te starten. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Marit van Genderen via marit.vangenderen@nocnsf.nl.  

De opleiding voor trainer-coaches op niveau 3, die aan de hand van deze pilots tot stand komt, geldt als blauwdruk binnen de doorlopende leerlijn voor trainer-coaches. Met de opgedane ervaringen wordt gekeken hoe de sport en het onderwijs in harmonie vakbekwame trainer-coaches kunnen opleiden.   

 

Heeft jouw organisatie ook behoefte aan een verbeterslag op het gebied van vakbekwame trainer-coaches en wil je hier gezamenlijk met andere opleidingspartners naar kijken? We nodigen je graag uit ook een pilot op te starten. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Marit van Genderen via marit.vangenderen@nocnsf.nl.  

Deel dit artikel op social media: