Topsport Coaching

Mijlpaal: positief advies voor Ad Sport-uitstroomprofiel Topsport en Talentcoach aan HVA

17 december 2021
Mijlpaal positief advies voor Ad Sport-uitstroomprofiel Topsport en Talentcoach aan HVA

Het is bijna zover! Op 13 december gaf een visitatiecommissie positief advies aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) over de start van een Associate degree Sport (Ad Sport)-uitstroomprofiel Topsport en Talentcoach aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Als de NVAO het positieve advies officieel bekrachtigd, zal in september 2022 de nieuwe Ad Sport met het uitstroomprofiel Topsport- en talentcoach aan de HvA van start gaan.

Begin van dit jaar werd reeds erkend dat er binnen de Nederlandse sportwereld behoefte is aan een Associate degree Sport. Een cruciale stap binnen het trainersvak waar de HvA, verschillende sportbonden en NOC*NSF hard aan hebben gewerkt. De volgende stap was het accreditatieproces van de NVAO waaruit zou blijken of de opleiding inhoudelijk en kwalitatief voldoet aan de norm, ook wel de Toets Nieuwe Opleiding genoemd. 

Mooie kans voor ambitieuze trainer-coaches

Het is belangrijk dat het beroep van trainer-coach erkenning krijgt, omdat het trainerschap een professie is die aandacht verdient. "We zijn zeer verheugd met de positieve beoordeling van deze tweejarige deeltijdopleiding", aldus Thom Terwee, opleidingsmanager van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) aan de HvA.

"We hadden al een mooi en breed aanbod op onze faculteit Bewegen, Sport en Voeding, maar nu kunnen we ook met trots zeggen dat ambitieuze trainer-coaches bij ons de opleiding tot Topsport- en talentcoach kunnen volgen."

als deze opleiding had bestaan toen ik mijn studiekeuze moest maken, dan had ik als ambitieuze trainer-coach niet lang getwijfeld
Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF

Maurits Hendriks, technisch directeur bij NOC*NSF, voegt daaraan toe: "De maatschappelijke waarde van topsport is groot en gaat in de toekomst alleen maar groter worden. Voldoende vakbekwame trainer-coaches zijn daarom cruciaal. Met de start van deze opleiding kunnen we ambitieuze trainer-coaches de opleiding en het carrièreperspectief bieden dat ze nodig hebben. Ik heb het al eens eerder gezegd, maar als deze opleiding had bestaan toen ik mijn studiekeuze moest maken, dan had ik als ambitieuze trainer-coach niet lang getwijfeld."

Volgende stap: doorontwikkeling samen met het werkveld

Nu het visitatiepanel een positief advies heeft gegeven, wordt - in afwachting van het officiële akkoord van de NVAO - het lesprogramma verder ingevuld. Dit gebeurt in samenwerking tussen HvA, NOC*NSF, diverse sportbonden, TeamNL Centrum, Topsport Amsterdam en het Amsterdam Institute of Sport Science.

Op 16 december gingen het high performance team van NOC*NSF en de hogescholen aan de slag met het verwachte eindniveau van studenten, bekeken vanuit verschillende specialismen zoals sportethiek en prestatiegedrag, en de wens vanuit de huidige sportpraktijk. In vervolg daarop worden sessies met sportbonden belegd om het praktijkgedeelte van de opleiding verdere invulling te geven.

Zo stelt Francesco Wessels, teamleider Prestatiemanagement bij NOC*NSF: "Een groot gedeelte van deze opleiding vindt plaats in de praktijk. De studenten zullen in ieder geval zestien uur per week als trainer-coach werkzaam zijn in een (inter)nationale topsportomgeving. Het is daarom cruciaal dat de begeleiding en werkplek van studenten hoogwaardig zijn. Daarbij spelen sportbonden een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van voldoende begeleiding en stageplekken. Vanuit NOC*NSF willen we een optimale verbinding tussen sport en onderwijs bewerkstelligen."

Het lesprogramma bij de HvA wordt verzorgd door docenten van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding die bedreven zijn in sport, ethiek, didactiek en pedagogiek. “We kunnen nu al zeggen dat Charles Urbanus, gerenommeerd honkbalinternational en later succesvol topsportcoach, vaste docent wordt bij de Ad Sport. Verder nodigen we, in samenspraak met sportbonden, verschillende bezielende gastdocenten uit”, vertelt Martin Breedijk, projectleider van het ontwikkeltraject Ad Sport.

Blijf op de hoogte

Belangstellenden kunnen zich via adsport-fbsv@hva.nl aanmelden om op de hoogte te blijven.

Deel dit artikel op social media: