Topsport Coaching

Terugblik op de 95e editie van het Nationaal Coach Platform: een duik in motorisch leren

18 april 2024
Terugblik op de 95e editie van het Nationaal Coach Platform: een duik in motorisch leren

Woensdag 17 april, precies 100 dagen voor de Olympische Spelen van Parijs, bruiste Hotel Papendal van energie. Coaches, technisch directeuren, wetenschappers en experts uit alle hoeken van de Nederlandse sportwereld kwamen samen voor de 95e editie van het Nationaal Coach Platform (NCP). Deze dynamische bijeenkomst stond volledig in het teken van motorisch leren, het effectief trainen en effectief leren belicht vanuit verschillende invalshoeken

‘’Het was een dag vol inzichten, discussies en praktische toepassingen. Het is mooi om te zien dat we met elkaar een brug kunnen slaan van wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse topsportpraktijk’’, aldus Peter Beek hoogleraar coördinatiedynamica en expert op het gebied van motorisch leren.

De voordelen van onbewust leren

Een van de kernvragen die tijdens het NCP naar voren kwam, was de rol van impliciet leren in de trainingspraktijk. Hoewel veel trainingen nog steunen op expliciete instructies en feedback, benadrukte Richard Masters, hoogleraar bewegingspsychologie, de voordelen van impliciet leren. Dit onbewuste, impliciete proces biedt verschillende voordelen voor het aanleren van motorische vaardigheden. De discussie ging verder over geschikte methoden om impliciet leren te bevorderen en welke rol expliciet leren nog steeds speelt in de training van topsporters.

Het belang van externe focus en creatieve oplossingen

Een ander belangrijk onderwerp dat aan bod kwam, was de impact van externe focus op motorisch leren. In de trainingspraktijk wordt hier nog niet altijd bewust mee omgegaan en zijn veel instructies en feedback intern gericht. Het is vaak lastig hier alternatieven voor te vinden, zeker als specifieke aanpassingen in de bewegingsuitvoering vereist zijn. John van der Kamp, universitair hoofddocent bewegingswetenschappen en onderzoeker, deelde inzichten gericht op het vinden van creatieve oplossingen om de aandacht extern te richten in verschillende sporten.

Nationaal Coach Platform Voor De Pauze

Variatie als sleutel tot succes 

Een intrigerend concept dat tijdens het NCP werd besproken, was differentieel leren. Wolfgang Schöllhorn, hoogleraar trainings- en bewegingswetenschappen, benadrukte het belang van variatie in de wijze waarop bewegingen worden uitgevoerd. Variatie is letterlijk de motor van motorische leerprocessen. Ideale bewegingen bestaan niet, ook niet in de topsport. De discussie draaide om de principes achter differentieel leren en de praktische toepassing ervan, waarbij de rol van intuïtie en ervaring niet werd onderschat. 

Differentieel aanbieden van stof is een uitdaging. Ik denk dat de praktische toepassing voor jou als coach, de periodisering en specificiteit van jouw sport heel bepalend is voor de keuzes die je uiteindelijk maakt. Het is best lastig om af te stappen van de voorkeuren die je zelf hebt als coach en te kijken wat er nu écht voor die sporter nodig is.
Patrick Pearson, bondscoach KNZB

Constraints-led Approach: manipuleren voor optimaal leren

De constraints-led approach stond centraal in een andere boeiende discussie, ingeleid door Rob Gray, Hoofddocent en programmaleider menselijke systeemtechniek. Deze benadering gaat ervan uit dat motorische leerprocessen het effectiefst verlopen door het manipuleren van de beperkingen waarbinnen motorische taken worden uitgevoerd. De uitdaging ligt wederom in het toepassen van deze benadering in de trainingspraktijk en het evalueren van het succes ervan.

Nationaal Coach Platform Borrel Na Afloop

Van training naar prestatie

Tot slot werd er uitgebreid gesproken over de transfer van training naar wedstrijdprestaties. Waarom leren sommige sporters sneller en is hun transfer beter dan bij anderen? Mark Williams, senior onderzoeker aan het Florida Institute of Human and Machine Cognition, presenteerde de nieuwste kaders voor het verwerven van vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van de juiste balans tussen leren op de lange termijn en prestaties op de korte termijn, het verbeteren van de kwaliteit van de training in plaats van de kwantiteit, en het structureren van de training om de snelheid waarmee sporters leren te optimaliseren.

De 95e editie van het Nationaal Coach Platform bood een waardevolle gelegenheid voor coaches, technisch directeuren, wetenschappers en experts uit de sportwereld om kennis te delen, inzichten op te doen, te netwerken en samen te werken aan de verbetering van motorisch leren in de topsport. Met een scala aan onderwerpen bood deze editie een rijke bron van inspiratie en praktische toepassingen.

Eigenlijk gaat het ná deze dag pas echt beginnen. De winst zit niet meer in nóg meer trainen, maar in slimmer trainen. Het is succesvol geweest als we de vandaag besproken theorieën en concepten de komende jaren in de praktijk gaan terugzien.
Arjen Boonstoppel, prestatiemanager NOC*NSF

Deel dit artikel op social media: