Topsport TeamNL Experts Athlete Services Coaching

Coach in Control: bijzondere mix van onderwijs, onderzoek en praktijk in één dashboard

1 maart 2022
Coach in Control bijzondere mix van onderwijs, onderzoek en praktijk in één dashboard

Trainers/coaches van sporttalenten hebben een complexe taak. Sporttalenten moeten hard trainen om de volgende stap te maken in hun sportcarrière of om de aansluiting bij de top te halen. Het risico van een disbalans tussen belasting en belastbaarheid is continu aanwezig met alle negatieve gevolgen van dien. Er is veel data beschikbaar in verschillende dashboards, maar wat heb je als coach nodig aan data betreft de thema’s belasting en belastbaarheid? En hoe kun je hier zo goed en individueel gericht mogelijk op aanpassen? Op deze vragen vanuit coaches speelt het dashboard Coach in Control in.

Dr. Ruby Otter-Drost, senior onderzoeker in het Lectoraat praktijkgerichte sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen: "Vanuit diverse innovatieprojecten spreek ik met enige regelmaat coaches. Vaak hebben zij veelal dezelfde vragen: Wat moet ik met alle data? Wat is belangrijk en wat is minder belangrijk aan data betreft belasting? Hoe kan ik data gemakkelijk weergeven? Vanuit hier zijn we met een projectteam gaan nadenken over hoe we dit gemakkelijk en gebruikersvriendelijk in een dashboard kunnen verwerken. "

Samen kiezen van relevante data

"Door te werken met experts vanuit de Hanzehogeschool Groningen, Innovatielab Thialf, Fontys Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, NOC*NSF en Sportdata Valley hebben we dit project vanuit diverse invalshoeken kunnen invliegen."

"Er is onderzoek gedaan onder coaches niveau 3 en 4, zodat er echt wordt gekeken vanuit de gebruiker en niet alleen vanuit de wetenschap. Wat wil je als coach uit een meting halen? Wat heb je nodig om verder te komen met de trainingen? Wat denken we dat vanuit de wetenschap relevant is? Maar ook niet onbelangrijk, hoe wil je data visueel terugzien in een dashboard? De input van de coach is tijdens dit project leidend geweest en is dat nu nog steeds."

Ingericht vanuit de coachvraag

"Bij het ontwikkelen van een dashboard is het belangrijk dat er naar de usability van het platform wordt gekeken. In eerdere projecten is de sporter leidend geweest, maar bij Coach in control gaat het juist om de coach. Het platform is tussendoor elke keer getest door coaches om te kijken of het intuïtief werkt en het matcht met hun wensen. De coach ziet nu in één oogopslag data van het team, maar kan ook gemakkelijk inzoomen op een sporter."

In het dashboard ligt de focus voornamelijk op: hartfrequentie, vermogen/snelheid, mate van inspanning score en welzijn. Ruby: "Stel een coach ziet na een training dat de hartslag gelijk is aan een voorgaande training, maar het vermogen gaat wel omhoog. Dat kan natuurlijk positief zijn. Maar als een sporter na de training in het dashboard aangeeft dat hij het wel zwaarder vond, kan het een vorm van overtrainheid ontstaan. De essentie van dit dashboard is dat je interne, externe en psychische factoren in een overzichtelijke manier kunt aflezen als coach."

In de schoolbanken al mee starten

"Elke bond heeft zijn eigen scholingsprogramma, met Coach in Control willen de wetenschap meer naar het onderwijs brengen. Dit dashboard kan bijdragen aan de dunne lijn tussen training en overtraining. Op basis van deze pilot zijn we bezig met onderwijsmodules ter bevordering van trainingssturing."

Coach in control in de toekomst

"Dit project is vooral gericht op cyclische sporten en onze eerste casus vond plaats binnen met name langebaanschaatsen, shorttrack en daarnaast ook roeien en hardlopen. We willen het uiteindelijk door ontwikkelen per sport. Er is elke keer nieuwe kennis die je kunt toepassen en we blijven in contact met coaches om te zorgen dat zij nog beter worden opgeleid en toegerust worden om zich met het thema belasting en belastbaarheid bezig te houden."

Het project Coach in Control is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen, Fontys Hogeschool, NOC*NSF, Innovatielab Thialf, KNSB, Topsport Noord (TSN), Thialf Academy, Gewest Friesland, Sport Science Instituut Groningen (SSIG), Centrum voor Bewegingswetenschappen RUG/UMCG, Sport Data Center (Sport Data Valley)/Universiteit van Leiden, RTC Noord/Roeien, Gewest Noord-Brabant/Zeeland/Limburg, Eindhoven atletiek.

Het project is mede gefinancierd door Regie Orgaan SIA.

Meer weten over dit project? Bekijk: Coach in Control | Thialf

Deel dit artikel op social media: