Topsport Athlete Services

Nieuwe pilotprojecten trainer-coachopleidingen gestart

19 november 2021
Nieuwe pilotprojecten trainer-coachopleidingen gestart

Samen met mbo-instellingen en NOC*NSF zijn een tiental sportbonden gestart met een pilotproject voor trainer-coach opleidingen op niveau 3. Leren van en met elkaar staat centraal binnen deze pilotprojecten. Het doel is stapsgewijs een nieuwe/herziene opleiding te ontwikkelen en aan te bieden. Ook voor niveau 4 worden de eerste stappen op korte termijn gezet.

Sportbonden starten pilotprojecten op niveau 3

Samen met onderwijsinstellingen en NOC*NSF zijn een tiental sportbonden gestart met een pilotproject voor trainer-coach opleidingen op niveau3. In april 2020 startte de KNGU en Skateboard Federatie Nederland als eerste met een dergelijke pilot en met succes. Deze blauwdruk wordt nu voortgezet met sportbonden die tezamen met het onderwijs trainer-coachopleidingen aan willen gaan bieden.

In oktober van dit jaar stond de eerste bijeenkomst op het programma van deze pilotgroepen. Deze kick-off stond in het teken van:

  • Statusupdate per pilotgroep
  • De vragen die leven binnen de pilotgroepen
  • Quick wins op korte termijn
  • Stappenplan van het vervolg van de pilotprojecten

We merkten een positieve energie tussen sportbonden en onderwijsinstellingen om er samen iets moois van te maken. Ieder pilotproject heeft nu een concreet stappenplan in handen en heeft procesbegeleiding en hulp van experts tot zijn beschikking om een nieuwe of herziene opleiding op niveau 3 te ontwikkelen.

Deze aanpak blijkt zeker ook interessant te zijn voor sportbonden die zelf te weinig deelnemers hebben om jaarlijks een TC3 opleiding aan te bieden, maar die tegelijkertijd ge√Įnteresseerden willen faciliteren in hun behoeftes. Daarnaast bestaat er zelfs een mogelijkheid dat ook bonden op hun beurt samen gaan werken om zo geclusterd een opleiding aan te kunnen bieden.

Ook op niveau 4 worden de nodige stappen ondernomen om op korte termijn met pilotprojecten van start te gaan. Hierover communiceren we binnenkort meer.

Contact

Op korte termijn na de jaarwisseling sturen we jullie een nieuwe update over deze pilotprojecten. Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen of wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor een pilotproject voor jouw sport? Neem dan contact op via doorlopendeleerlijnen@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: