NOC NSF Beeldbank Rugby 2023 2 2817

Alliantie Gelijkspelen

De Alliantie Gelijkspelen is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties dat zich inzet om LHBTIQ+ acceptatie in de sport te bevorderen. Want, sporten doe je samen. De Alliantie Gelijkspelen zet zich in voor de volledige acceptatie van LHBTIQ+’ers in de sport vóór 2028. Zo werken we aan een sport waarin iedereen zich welkom voelt.

Wat doet de Alliantie Gelijkspelen

Samen met gemeenten, provincies en (lokale) sportservice organisaties jaagt de Alliantie Gelijkspelen de acceptatie van de LHBTIQ+ groep aan binnen de sport. Dat gebeurt onder andere door middel van workshops, onderwijs, opleidingen, evenementen en onderzoek, zoals via het Mulier Instituut. Om deze doelstelling te bereiken luisteren we naar experts op het gebied van LHBTIQ+ acceptatie in sport.

De Alliantie Gelijkspelen komt voort uit de emancipatienota ‘Gewoon homo zijn’ (2008-2011) en wordt ondersteund door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vanaf haar start in 2008-2009 met Gay Union Through Sports (GUTS) als penvoerder en met de partners NOC*NSF, KNVB en de John Blankenstein Foundation (JBF) hebben deze eerste jaren vooral gebruikt als opstart- en oriëntatie-jaren en heeft zij haar gezamenlijke doelstellingen en werkwijze bepaald.

Partners

De netwerkpartners van de Alliantie Gelijkspelen 5.0 zijn: de John Blankenstein Foundation, voetbalbond KNVB, hockeybond KNHB, en sportkoepel NOC*NSF. Hiernaast wordt er veel samengewerkt met een groot aantal andere organisaties om de doelen te bereiken:

Centrum Veilige Sport
Alliantie Sporten en Bewegen voor iedereen
Anne Frank Stichting
COC Nederland
Gender&Sexuality Alliance
Pride and Sports
Transgender Netwerk Nederland

De Alliantie Gelijkspelen wordt ondersteund door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).