Fencing

Trainer-coaches

Trainer-coaches spelen een grote rol bij de sociale veiligheid op een club én binnen eigen teams. Daarom vinden we het van belang dat trainer-coaches goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen rondom doping, grensoverschrijdend gedrag en matchfixing, zodat zij dit kunnen herkennen én voorkomen. Om trainer-coaches hiermee te helpen, bieden sportbonden in samenwerking met NOC*NSF handvatten om met integriteit en een positieve (top)sportcultuur aan de slag te gaan.

Positieve sportcultuur: focus op plezierige sport

Een positieve sportcultuur is van groot belang om sporters gemotiveerd te houden om te sporten en sportief te bewegen. In een positieve sportcultuur staan ontwikkeling, plezier en sociale veiligheid centraal. Sportbonden werken massaal aan een positieve sportcultuur door zich in te zetten voor sociale veiligheid en door spelregels en het competitieverloop waar nodig aan te passen met het oog op sportplezier. Trainer-coaches en clubs worden via de sportbond op de hoogte gehouden van eventuele aanpassingen.

Een beetje opvoeder

Trainer-coaches hebben ook een schakelrol binnen een positieve sportcultuur door sportplezier, motivatie en ontwikkeling van sporters centraal te stellen. NOC*NSF biedt de (online) scholing Een Beetje Opvoeder aan, voor startende trainer-coaches op de club. In deze scholing leren trainer-coaches meer over de pedagogisch-didactische kant van het trainer-coachvak en krijgen inzicht in hoe ze hun trainingen zo goed en veilig mogelijk kunnen laten aansluiten op de behoeften en motivatie van jonge sporters.

Veel sportbonden zijn ook bezig met deze onderwerpen binnen het scholingsaanbod. We raden je daarom altijd aan om eerst bij de bond te informeren naar aansluitende scholingen.

  1. Meer over positieve sportcultuur

Topsportcultuur en omgangsvormen

Topsport- en talentcoaches hebben een belangrijke rol in een verantwoord topsportklimaat. Hoe kun je als topsport- of talentcoach bijdragen aan een verantwoord topsportklimaat? Welk gedrag hoort hierbij?  

Educatie

Het is van belang dat trainer-coaches op de hoogte zijn van wat wel en niet mag binnen de sport. Zo zijn (top)trainer-coaches verplicht om voorlichting te hebben gehad over doping en verboden middelen. NOC*NSF biedt daarom het Nationaal Coach Platform en mastercoachbijeenkomsten aan, waar dit thema regelmatig centraal staat. Ook zorgen trainer-coaches ervoor dat topsporters een goede voorlichting hebben gehad over integriteit.

Dilemma’s

Als trainer-coach wil je je (top)sporters en de integriteit bewaken. Hierbij kun je tegen dilemma’s aanlopen, zoals meldingen over grensoverschrijdend gedrag, media-aandacht en eventuele vragen over dopinggebruik, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag. Er zijn diverse scholingen, opleidingen en bijeenkomsten over deze thema’s die je hierbij kunnen helpen.

Verantwoorde topsportcultuur

Om een verantwoorde topsportcultuur binnen een TeamNL-programma of TeamNL centrum te creëren en borgen, is vanuit NOC*NSF een expert Topsport en integriteit beschikbaar. Met behulp van de expert kan de huidige topsportcultuur in kaart worden gebracht, het proces naar een verbeterde topsportcultuur worden begeleid en kunnen gerichte adviezen helpen bij het borgen hiervan.

  1. Neem contact op met Marit Gijsbers, expert topsport en integriteit

Voorlichtingsmodules integriteit

Voor trainer-coaches die meer willen leren over integriteit zijn de voorlichtingsmodules integriteit beschikbaar. 

Leer bijvoorbeeld welke vormen van discriminatie er zijn of hoe je pesten kunt voorkomen. Hoe je omgaat met criminele inmenging, fraude en andere financiële uitdagingen in je vereniging leer je in de e-learning Financiële integriteit.

Alle e-learnings bevatten tips en tricks, veel praktische informatie en dilemma's waarover je kunt praten. Wanneer je de e-learning voltooid, ontvang je een certificaat. Alle modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen en na inschrijving geheel gratis.