Fencing

Trainer-coaches

Trainer-coaches spelen een grote rol bij de sociale veiligheid op een club én binnen eigen teams. Daarom vinden we het van belang dat trainer-coaches goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen rondom doping, grensoverschrijdend gedrag en matchfixing, zodat zij dit kunnen herkennen én voorkomen. Om trainer-coaches hiermee te helpen, bieden sportbonden in samenwerking met NOC*NSF handvatten om met integriteit en een positieve (top)sportcultuur aan de slag te gaan.

Lees de gedragscodes (pdf)

Positieve sportcultuur

Een positieve sportcultuur is van groot belang om sporters gemotiveerd te houden om te sporten en sportief te bewegen. In een positieve sportcultuur staan ontwikkeling, plezier en sociale veiligheid centraal. Sportbonden werken massaal aan een positieve sportcultuur door zich in te zetten voor sociale veiligheid en door spelregels en het competitieverloop waar nodig aan te passen met het oog op sportplezier.

Trainer-coaches hebben ook een schakelrol binnen een positieve sportcultuur door sportplezier, motivatie en ontwikkeling van sporters centraal te stellen. NOC*NSF biedt de (online) scholing Een Beetje Opvoeder aan, voor startende trainer-coaches op de club. In deze scholing leren trainer-coaches meer over de pedagogisch-didactische kant van het trainer-coachvak en krijgen inzicht in hoe ze hun trainingen zo goed en veilig mogelijk kunnen laten aansluiten op de behoeften en motivatie van jonge sporters.

  1. Positieve sportcultuur

Topsportcultuur en omgangsvormen

Topsport- en talentcoaches hebben een belangrijke rol in een verantwoord topsportklimaat. Hoe kun je als topsport- of talentcoach bijdragen aan een verantwoord topsportklimaat? Welk gedrag hoort hierbij?  

Educatie

Het is van belang dat trainer-coaches op de hoogte zijn van wat wel en niet mag binnen de sport. Zo zijn (top)trainer-coaches verplicht om voorlichting te hebben gehad over doping en verboden middelen. NOC*NSF biedt daarom het Nationaal Coach Platform en mastercoachbijeenkomsten aan, waar dit thema regelmatig centraal staat. Ook zorgen trainer-coaches ervoor dat topsporters een goede voorlichting hebben gehad over integriteit.

Dilemma’s

Als trainer-coach wil je je (top)sporters en de integriteit bewaken. Hierbij kun je tegen dilemma’s aanlopen, zoals meldingen over grensoverschrijdend gedrag, media-aandacht en eventuele vragen over dopinggebruik, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag. Er zijn diverse scholingen, opleidingen en bijeenkomsten over deze thema’s die je hierbij kunnen helpen. Je kunt ook contact opnemen met onze contactpersonen.