Team Rugby

Gemeenten

In het Sportakkoord is vastgelegd dat alle gemeenten in overleg met hun sportaanbieders een 'ondergrens' opstellen vóór een positieve sportcultuur en tégen grensoverschrijdend gedrag. 

Om sportaanbieders hierbij te helpen hebben de VSG, NOC*NSF en sportbonden de Basiseisen sociale veiligheid ontwikkeld. Dit model bestaat uit vier basiseisen waar sportaanbieders minimaal aan zouden moeten voldoen om de sociale veiligheid te waarborgen. Vanuit dat 

Om te voorkomen dat clubs geconfronteerd worden met sterk uiteenlopende, verschillende eisen van gemeenten (en bonden met een 'beleid per gemeente') hebben de VSG, NOC*NSF en sportbonden een voorbeeldmodel ontwikkeld: het model Basiseisen Sociale Veiligheid Sportaanbieders. Dit model bestaat uit vier basiseisen waaraan verenigingen op lokaal niveau minimaal moeten voldoen.

Basiseisen sociale veiligheid

Een veilige sport begint bij een goede basis. De vier eisen die samen de Basiseisen sociale veiligheid vormen, helpen sportaanbieders invulling te geven aan die basis. De basiseisen betreffen:

  • het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers die werken met kwetsbare doelgroepen (zoals kinderen en sporters met een beperking);
  • het implementeren van de gedragscode sport;
  • het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon; 
  • het opleiden van trainer-coaches.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitvoering en handhaving van de basiseisen bij sportaanbieders. 

Lees hier het gemeentelijk actieplan Basiseisen sociale veiligheid

Vragen? Of advies nodig?