NOCNSF Final 055 (Melvinwinkeler.Nl)Klein

Gemeenten

Gemeenten, sportbedrijven en lokale ondersteuners kunnen veel betekenen voor integriteit en sociale veiligheid in de sport. Bijvoorbeeld via de Basiseisen sociale veiligheid, of door clubs te informeren en activeren scholingen te volgen of hulp aan te vragen via de expertpoule. Door de kracht van het lokale netwerk in te zetten, werken we, samen met de sportsportbonden, aan één belangrijk doel: een sociaal veilige sport voor iedereen in Nederland.

Basiseisen sociale veiligheid

Een veilige sport begint bij een goede basis. Om sportaanbieders hierbij te helpen hebben de VSG, NOC*NSF en sportbonden de Basiseisen sociale veiligheid ontwikkeld. Dit model bestaat uit vier basiseisen waar sportaanbieders minimaal aan zouden moeten voldoen om de sociale veiligheid op de club te waarborgen.

De vier basiseisen zijn:

  • het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers die werken met kwetsbare doelgroepen (zoals kinderen en sporters met een beperking);
  • het implementeren van de gedragscode sport;
  • het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon; 
  • het opleiden van trainer-coaches.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitvoering en handhaving van de basiseisen bij sportaanbieders. Zo kunnen zij clubs lokaal ondersteuning bieden of clubs die aan de basiseisen voldoen belonen. Hoe je hier als gemeente precies mee aan de slag kan gaan? Wij helpen je daar graag bij.

Monitor basiseisen sociale veiligheid

Om het gemeenten makkelijker te maken om lokaal te werken aan de basiseisen sociale veiligheid, kunnen zij gebruik maken van de monitor basiseisen sociale veiligheid.

De monitoringstool stelt gemeenten in staat om toezicht te houden op de voortgang van de basiseisen bij sportclubs. Clubs geven via de monitor aan welke basiseisen zij al hebben ingevoerd en welke nog moeten worden opgepakt. Gemeenten kunnen op hun beurt de clubs feedback geven, ondersteunen en waar nodig afspraken en deadlines stellen.

Via NOC*NSF kunnen gemeenten gratis toegang krijgen tot de monitor. 

  1. Meer over de basiseisen sociale veiligheid
  2. Lees hier het gemeentelijk actieplan Basiseisen sociale veiligheid

Integriteit voor clubondersteuners

Als clubondersteuner kom je veel in aanraking met sportclubs die mogelijk vragen hebben rondom integriteit of sociale veiligheid. Je kan ze op verschillende manieren op weg helpen, maar daarvoor is het ook fijn dat je zelf meer gevoel hebt bij het onderwerp en de zaken die daarbij komen kijken.

Daarom is er voor clubondersteuners de e-learning ‘Integriteit voor clubondersteuning’ beschikbaar. In deze e-learning worden clubondersteuners op weg geholpen met kennis en inzichten rondom het thema waarmee je vervolgens het bestuur van clubs, maar ook trainer-coaches op het gebied van integriteit goed kan ondersteunen en adviseren. Clubondersteuners kunnen de e-learning (gratis) volgen.

Hulp voor sportclubs

We ondersteunen sportclubs bij hun vragen rondom sociale veiligheid door de expertpoule. Dit is een groep specialisten met diverse achtergronden die voor en binnen clubs op specifieke hulpvragen in kunnen gaan. Bijvoorbeeld hoe je een VOG kunt aanvragen en implementeren. Meer informatie daarover, en over de andere mogelijkheden waar clubs gebruik van kunnen maken vind je hier.