Sportballen

Bonden

Sportbonden committeren zich via de Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF aan een aantal inspanningen die gericht zijn op een veilige en integere sport. Zo moet iedere bond een onafhankelijk aanklager hebben, de meest actuele tuchtregels geïmplementeerd hebben en zorgen dat zoveel mogelijk clubs meedoen aan de Regeling Gratis VOG. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, eerlijke, vitale en verantwoorde sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Minimale kwaliteitseisen 2022 (pdf)

Basiseisen sociale veiligheid

Een veilige sport begint bij een goede basis. Om sportaanbieders hierbij te helpen, hebben de VSG, NOC*NSF en sportbonden samen de Basiseisen sociale veiligheid ontwikkeld. Dit zijn vier eisen die sportaanbieders helpen bij het creëren van een stevig fundament voor sociale veiligheid op de club. Dit zijn:

  • het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers die werken met kwetsbare doelgroepen (zoals kinderen en sporters met een beperking);
  • het implementeren van de gedragscode sport;
  • het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon; 
  • het opleiden van trainer-coaches.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitvoering en handhaving van de basiseisen bij sportaanbieders. Maar ook sportbonden kunnen sportaanbieders bewust maken van de basiseisen en hen ondersteunen door hier actief over te communiceren.

  1. Lees meer over de Basiseisen sociale veiligheid

Handreiking integriteit voor sportbonden

Integriteit in de sport bevorderen en bewaken vraagt doorlopende en samenhangende aandacht, met een goed georganiseerde integriteitsaanpak. Dat is maatwerk voor elke sport en sportbond. Tegelijkertijd raakt elke integriteitsaanpak dezelfde aandachtsgebieden, vragen en verplichte onderdelen vanuit wet- en regelgeving. Deze onderdelen zijn samengebracht in de handreiking Met een structurele integriteitsaanpak naar een veilige, eerlijke en schone sport (oktober 2022). Hiermee kunnen sportbonden werk maken van de gedeelde integriteitsambitie en bijdragen aan de ambitie dat we het sportiefste land ter wereld worden.

  1. Lees de handreiking (pdf)

Code Goed Sportbestuur

Goed sportbestuur helpt de sportsector vooruit. Daarom is er sinds 2005 de Code goed sportbestuur voor bestuurders en toezichthouders in de sport. Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij aan die code voldoen. Zo dragen zij bij aan hun eigen legitimiteit en de integriteit van de sportsector. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven sportorganisaties via de code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers.

De Code goed sportbestuur is in 2021 voor het laatst herzien. De samenleving verandert immers continu en de sportsector professionaliseert steeds verder. In de herziene versie ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke en organisatorische kwaliteit.

  1. Lees de Code goed sportbestuur

Voorlichtingsmodules integriteit

Voor bestuurders, trainer-coaches, sporters en andere betrokkenen, zijn de voorlichtingsmodules integriteit beschikbaar. 

Leer bijvoorbeeld welke vormen van discriminatie er zijn of hoe je pesten kunt voorkomen. Hoe je omgaat met criminele inmenging, fraude en andere financiële uitdagingen in je vereniging leer je in de e-learning Financiële integriteit.

Alle e-learnings bevatten tips en tricks, veel praktische informatie en dilemma's waarover je kunt praten. Wanneer je de e-learning voltooid, ontvang je een certificaat. Alle modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen en na inschrijving geheel gratis. 

  1. Bekijk alle opleidingen van NOC*NSF

Vragen? Of advies nodig?