Benthe Header

Help mee om Nederland in beweging te krijgen

Sport inspireert, sport verbindt en sport levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving en aan ieder individu. Het bepaalt voor een deel wie we zijn, wat we doen en vooral met wie we dat doen. Deelnemen aan sport betekent vaak deelnemen aan de maatschappij. Wij willen dan ook dat zoveel mogelijk mensen in Nederland met plezier kunnen sporten en bewegen, allemaal op hun eigen manier. Dat is precies wat we tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek 2023 opnieuw gaan doen: met zijn allen lekker sporten en bewegen!