Atletencommissie Atletencommissie

Terugblik en vooruitblik: waar zet de Atletencommissie zich in 2024 voor in?

22 april 2024
Terugblik en vooruitblik: waar zet de Atletencommissie zich in 2024 voor in?

Terugblik 2023

Het afgelopen jaar hebben wij ons als atletencommissie weer hard gemaakt om de stem van de topsporter te vertegenwoordigen in het topsportbeleid en de topsportprogramma’s. En we zijn er trots op dat we meer dan ooit zijn meegenomen in de belangrijke processen binnen, en ook buiten NOC*NSF.

Het jaar 2023 stond grotendeels in het teken van de nieuwe Minimale Kwaliteitseisen waar bonden per 2024 aan moeten voldoen. Voor ons is de belangrijkste wijziging dat per 1 januari 2024 topsportbonden een gedragen atletenvertegenwoordiging en een topsportstatuut moeten hebben. Een grote stap voorwaarts! Maar ook een flinke uitdaging voor veel sportbonden. Om bonden en topsporters hierop te wijzen en in te ondersteunen is er samen met NOC*NSF een digitaal magazine ontwikkeld en zijn drie webinars opgenomen om topsporters mee te nemen in het belang van atletenvertegenwoordiging.

Ontwikkelingen in de topsport 

Er zijn nog meer grote ontwikkelingen gaande in de wereld van de topsport. Zo zijn we aangehaakt in de klankbordgroepen van de grootschalige onderzoeken rondom veilig sportklimaat, en hebben we ook deelgenomen aan de sessies vanuit VWS rondom de oprichting van een integriteitscentrum voor de sport. Ook zijn we sinds afgelopen jaar structureel vertegenwoordigd binnen de Adviesgroep Topsport.

Belangrijke ontwikkelingen die hier besproken zijn, en ook in onze eigen vergaderingen, zijn de Topsportstrategie 2025+ en de herijking van de voorzieningen voor topsporters, zoals de stipendiumregeling.

Inmiddels is ook Parijs helemaal niet meer zo ver weg. De olympische en paralympische overeenkomst is, mede met onze inbreng, weer opgesteld. Met name de medaillebonus was een groot punt van aandacht. Wederom is een stap gezet in de goede richting om het verschil tussen de medaillebonussen voor Paralympiërs en Olympiërs te verkleinen.

Dit is slechts een kleine greep van de vele ontwikkelingen waarin wij actief zijn geweest.

De rest is in het jaarverslag 2023 terug te vinden.

Vooruitblik 2024

Parijs 2024

Een Olympisch en Paralympisch jaar ligt voor ons. Een ontzettend sterk TeamNL staat klaar om in Parijs topprestaties te gaan leveren. De topsporters die wij vertegenwoordigen zullen dit jaar een tandje extra geven om optimaal voorbereid aan de start te staan. Dat tandje extra zullen wij in aanloop naar Parijs ook moeten leveren. Want juist in alle voorbereidingen voor de Spelen is het van groot belang dat de stem van topsporters goed wordt meegenomen. Zowel in de voorbereidingen vanuit TeamNL, als op internationaal vlak in afstemming met de atletencommissie van het IOC.

Topsportvoorzieningen en topsportstrategie

Er speelt echter nog meer in 2024 waar extra inzet vanuit ons nodig gaat zijn. Binnen NOC*NSF wordt gewerkt aan een herijking van de (financiële) topsportvoorzieningen voor topsporters én aan de topsportstrategie 2025+. Beide zijn projecten waarin wij ons hard zullen maken om het beroep van topsporter verder door te professionaliseren, idealiter met pensioensopbouw en een formeel dienstverband. Gelukkig worden we steeds eerder en beter betrokken bij grote, strategische vraagstukken rondom topsport. Zo zijn we ook door VWS betrokken bij het opzetten van het integriteitscentrum Sport en denken we mee over de behoeftes van topsporters bij internationale topsportevenementen in Nederland.
Gedragen atletenvertegenwoordiging bij bonden

Daarnaast hebben we in 2024 nu al een mijlpaal bereikt, eentje waar jarenlang voorbereiding aan vooraf zijn gegaan. Sinds 1 januari van dit jaar zijn namelijk alle bonden verplicht een gedragen atletenvertegenwoordiging te hebben. De afgelopen maanden zagen wij veel beweging bij bonden om dit in gang te zetten. Tegelijkertijd zien we een groot deel van de bonden waar dit nog niet, of nog niet goed genoeg geregeld is. 2024 is daarom voor ons een jaar om topsporters en atletenvertegenwoordigers hier maximaal in te ondersteunen, binnen de bonden en NOC*NSF het belang van atletenvertegenwoordiging te blijven benadrukken en zo de naleving van de nieuwe kwaliteitseisen te controleren.

Verkiezingen

2024 is ook het jaar waarin een aantal van onze leden het stokje door zal gaan geven. Na de spelen van Parijs zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden, waarbij actieve en gestopte topsporters hun stem mogen gaan uitbrengen voor een aantal nieuwe leden van de NOC*NSF Atletencommissie.

Kortom, genoeg om naar uit te kijken. Wil jij als topsporter meedenken of heb je vragen aan ons? Neem dan vooral contact op met ons via: atletencommissie@nocnsf.nl. Op naar een prachtig, sportief en succesvol 2024!

Deel dit artikel op social media: