(kwaliteits)eisen en vereiste competenties voor TeamNL studiebegeleiders

Naast de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, staan hieronder de TeamNL (kwaliteits)eisen en vereiste competenties benoemd, waaraan studiebegeleiders dienen te voldoen:

  • Een minimale afgeronde HBO opleiding: onderwijskunde, lerarenopleiding of sociale opleiding/wetenschappen

  • Aantoonbare ervaring met het voeren van gesprekken met de leeftijdsgroep 15 t/m 23 jaar

  • Bekend met of gewerkt in een onderwijsomgeving


Aanvullend:

  • Een VOG met een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar na afgifte.

  • Deelname aan het TeamNL onboardingsprogramma en de e-learning ‘doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag’. Deze wordt op gezette tijden herhaald 

  • Deelname aan de TeamNL academie voor kennisontwikkeling, indien relevant, intervisie en inspiratie 

  • Medewerking verlenen aan een jaarlijks evaluatiemoment, gedurende je werkzaamheden bij TeamNL

  • Rapporteren en administreren in het Atleet Management Systeem Teamworks

 

Competenties:  

Topsport kent een uniek krachtenveld, waarin je behendig en effectief moet kunnen manoeuvreren: sturen én dienen, onafhankelijk blijven denken, maar ook weten wanneer je je aan moet passen. Dat vraagt van onze experts continue ontwikkeling, zowel op inhoud als in persoonlijke ontwikkeling. Werken in de topsport betekent (presteren onder) druk aan kunnen.  

Vereiste competenties voor werken in een topsportcontext zijn:  

Interdisciplinaire manier van werken: vraagstukken in een begeleidingsteam kunnen analyseren en verwoorden en een concrete of procesgerichte oplossing aanreiken die door het begeleidingsteam en/of sporter wordt geaccepteerd en opgevolgd.  

Netwerk en relatiebeheer: relaties met relevante externe stakeholders in het onderwijs opbouwen en onderhouden t.b.v. effectieve samenwerking..

Communicatie: doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt.

Persoonlijk optreden: een vertrouwenwekkende gesprekspartner zijn die daadkrachtig weet te handelen en richting weet te geven o.a. door kritische vragen te stellen en de sporter te activeren en zelfstandig met oplossingen te laten komen.

 

Functie specifieke competenties voor studiebegeleiders werkzaam in de topsportcontext:  

Het stellen van kritische vragen aan de sporter om deze op weg te helpen. De begeleider moet zodanig coachen dat hij/zij de sporter activeert om zelfstandig de problemen ter hand te nemen.

Organisatiesensitiviteit: werkveld en samenwerking tussen NOC*NSF, sportbonden, TeamNL centra en onderwijsinstellingen goed kunnen inschatten.