Naast de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, staan hieronder de TeamNL (kwaliteits)eisen en vereiste competenties benoemd, waaraan sport scientists en performance analisten -over het algemeen- dienen te voldoen. Gewenste opleiding is afhankelijk van het gevraagde specialismen door een sportbond of het Sport science centrum.

(kwaliteits)eisen

 • Een master degree in bewegingswetenschappen of -technologie en (sport) data science 

 • Ervaring met moderne meetapparatuur en bijbehorende software 

 • Zelfstandig protocollen kunnen opstellen en kunnen uitvoeren 

 • Een VOG met een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar na afgifte. Bij werkzaamheden voor jeugd(evenementen) georganiseerd door NOC*NSF, is de geldigheidsduur maximaal 2 jaar na afgifte 

Aanvullend:  

 • Deelname aan het TeamNL onboardingsprogramma bij aanvang van een opdracht voor TeamNL, met als onderdeel het volgen van de e-learning ‘doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag’. Deze wordt op gezette tijden herhaald 

 • Deelname aan de TeamNL academie voor kennisontwikkeling, intervisie en inspiratie  

 • Medewerking verlenen aan een jaarlijks evaluatiemoment, gedurende je werkzaamheden bij TeamNL 

 • Rapporteren en administreren in het Atleet Management Systeem Teamworks, indien expert direct werkzaam is voor een programma of campagne 

Door de toenemende mate van data gebruik is ervaring in programmeren (Python en/of R) van steeds groter belang.  

 

Competenties:  

Topsport kent een uniek krachtenveld, waarin je behendig en effectief moet kunnen manoeuvreren: sturen én dienen, onafhankelijk blijven denken, maar ook weten wanneer je je aan moet passen. Dat vraagt van onze experts continue ontwikkeling, zowel op inhoud als in persoonlijke ontwikkeling. Werken in de topsport betekent (presteren onder) druk aan kunnen.  

Vereiste competenties voor werken in een topsportcontext zijn:  

 • Interdisciplinaire manier van werken: vraagstukken in een begeleidingsteam kunnen analyseren en verwoorden en een concrete of procesgerichte oplossing aanreiken die door het begeleidingsteam en/of sporter wordt geaccepteerd en opgevolgd.  

 • Netwerk en relatiebeheer: relaties met relevante externe stakeholders (o.a. kennisinstellingen en bedrijfsleven) zijn opgebouwd en onderhouden t.b.v. een effectieve samenwerking en inzicht in relevante (internationale) topsportontwikkelingen. Belangen van de programma’s zijn adequaat behartigd 

 • Communicatie: doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt.  

 • Persoonlijk optreden: een vertrouwenwekkende gesprekspartner zijn die daadkrachtig weet te handelen en richting weet te geven  

 • Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of personen 

 • Kwaliteitsbewustzijn: behalen van constante kwaliteit, detecteren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van verborgen gebreken
   

Functie specifieke competenties voor sport scientists: 

 • Het identificeren en analyseren van prestatie bepalende factoren. Vervolgens een plan van aanpak opstellen voor het verbeteren van de prestatie van de betreffende sporter.