Naast de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, staan hieronder de TeamNL (kwaliteits)eisen en vereiste competenties benoemd, waaraan voedingsexperts dienen te voldoen.

(kwaliteits)eisen

 • Een minimale afgeronde opleiding diëtetiek met specialisatie sportdiëtetiek, een SCAS certificatie of een opleiding bewegingswetenschappen met specialisatie in sportvoeding of een opleiding Humane Voeding met specialisatie in sportvoeding

 • Een Sports and Exercise Nutrition registratie (SENr) en aantoonbare herregistratie

 • Een VOG met een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar na afgifte. Bij werkzaamheden voor jeugd(evenementen) georganiseerd door NOC*NSF, is de geldigheidsduur maximaal 2 jaar na afgifte

Een –aanvullend- IOC diploma in Sports Nutrition heeft sterk de voorkeur.

Aanvullend:

 • Deelname aan het TeamNL onboardingsprogramma bij aanvang van een opdracht voor TeamNL, met als onderdeel het volgen van de e-learning

‘doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag’. Deze wordt op gezette tijden herhaald

 • Deelname aan de TeamNL academie voor kennisontwikkeling, intervisie en inspiratie

 • Medewerking verlenen aan een jaarlijks evaluatiemoment, gedurende je werkzaamheden bij TeamNL

 • Rapporteren en administreren in het Atleet Management Systeem Teamworks

 • Werken met Nutritics

Competenties

Topsport kent een uniek krachtenveld, waarin je behendig en effectief moet kunnen manoeuvreren: sturen én dienen, onafhankelijk blijven denken, maar ook weten wanneer je je aan moet passen. Dat vraagt van onze experts continue ontwikkeling, zowel op inhoud als in persoonlijke ontwikkeling. Werken in de topsport betekent (presteren onder) druk aan kunnen.

Vereiste competenties voor werken in een tosportcontext zijn:

 • Interdisciplinaire manier van werken: vraagstukken in een begeleidingsteam kunnen analyseren en verwoorden en een concrete of procesgerichte oplossing aanreiken die door het begeleidingsteam en/of sporter wordt geaccepteerd en opgevolgd.

 • Netwerk- en relatiebeheer: relaties met relevante externe stakeholders zijn opgebouwd en onderhouden t.b.v. een effectieve samenwerking en inzicht in relevante (internationale) topsportontwikkelingen. Belangen van de programma’s zijn adequaat behartigd

 • Communicatie: doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt.

 • Persoonlijk optreden: een vertrouwenwekkende gesprekspartner zijn die daadkrachtig weet te handelen en richting weet te geven

 • Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of personen

 • Kwaliteitsbewustzijn: behalen van constante kwaliteit, detecteren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van verborgen gebreken

Functie specifieke competenties voor voedingsexperts:

 • (Sport)voedingsanalyse en –advies: het vermogen om probleemgestuurd individuele behoeften van sporters te analyseren, vragen te destilleren en de beste strategische, op maat gemaakte voedingsplannen te ontwikkelen, die optimale prestaties ondersteunen in samenwerking met het begeleidingsteam.

 • Educatie en motivatie van sporters: de vaardigheid om sporters en coaches (pro actief) te onderwijzen over het belang van voeding voor prestaties en herstel. Effectieve coachingsvaardigheden om voedingsinformatie op een begrijpelijke en motiverende manier over te brengen, waardoor sporters gemotiveerd worden om gezonde eetgewoonten te implementeren en vol te houden.