Naast de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, staan hieronder de TeamNL kwaliteitseisen en vereiste competenties benoemd, waaraan S&C coaches dienen te voldoen.

TeamNL (kwaliteits)eisen

 • Een master degree in Bewegingswetenschappen of relevante HBO opleiding zoals ALO, Sportkunde of fysiotherapie en een S&C certificering (ASCA/NSCA)

 • Een VOG met een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar na afgifte. Bij werkzaamheden voor jeugd(evenementen) georganiseerd door NOC*NSF, is de geldigheidsduur maximaal 2 jaar na afgifte

Aanvullend:

 • Deelname aan het TeamNL onboardingsprogramma bij aanvang van een opdracht voor TeamNL, met als onderdeel het volgen van de e-learning

‘doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag’. Deze wordt op gezette tijden herhaal

 • Deelname aan de TeamNL academie voor kennisontwikkeling, intervisie en inspiratie

 • Medewerking verlenen aan een jaarlijks evaluatiemoment, gedurende je werkzaamheden bij TeamNL

 • Rapporteren en administreren in het Atleet Management Systeem Teamworks

 • Werken met Teambuildr, een platform dat de S&C coach tools biedt voor het opstellen en monitoren van trainingen

Competenties

Topsport kent een uniek krachtenveld, waarin je behendig en effectief moet kunnen manoeuvreren: sturen én dienen, onafhankelijk blijven denken, maar ook weten wanneer je je aan moet passen. Dat vraagt van onze experts continue ontwikkeling, zowel op inhoud als in persoonlijke ontwikkeling. Werken in de topsport betekent (presteren onder) druk aan kunnen.

Vereiste competenties voor werken in een topsportcontext zijn:

 • Interdisciplinaire manier van werken: vraagstukken in een begeleidingsteam kunnen analyseren en verwoorden en een concrete of procesgerichte oplossing aanreiken die door het begeleidingsteam en/of sporter wordt geaccepteerd en opgevolgd.

 • Netwerk- en relatiebeheer: relaties met relevante externe stakeholders zijn opgebouwd en onderhouden t.b.v. een effectieve samenwerking en inzicht in relevante (internationale) topsportontwikkelingen. Belangen van de programma’s zijn adequaat behartigd

 • Communicatie: doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt.

 • Persoonlijk optreden: een vertrouwenwekkende gesprekspartner zijn die daadkrachtig weet te handelen en richting weet te geven

 • Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of personen

 • Kwaliteitsbewustzijn: behalen van constante kwaliteit, detecteren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van verborgen gebreken

Functie specifieke competenties voor S&C coaches werkzaam in de topsportcontext:

 • Ontwikkelen van trainingsprogramma’s: in staat om op maat gemaakte kracht- en conditieprogramma's te ontwerpen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de individuele sporters en teams. Deze programma's moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijke principes van trainingsleer, periodisering en sport specifieke eisen.

 • In staat zijn om trainingsdata te analyseren, te monitoren en aanpassingen te maken om optimale prestaties en blessurepreventie te bevorderen.

 • Technische expertise en bewegingsanalyse: het vermogen om de juiste technieken van oefeningen en bewegingspatronen nauwkeurig te instrueren en te corrigeren. Kennis hebben van principes van motorisch leren en biomechanica om sporters te helpen hun techniek te verbeteren, efficiëntie te vergroten en het risico op blessures te verminderen.