De vrouwelijke sporter

Ons doel is om vrouwen net zo goed als mannen te adviseren en begeleiden bij het bereiken van uitstekende prestaties. We baseren de adviezen daarbij zoveel als mogelijk op relevante, vrouwelijke, populaties en zorgen ervoor dat er ruimte is voor onderwerpen die specifiek voor vrouwen zijn. Daarbij is het noodzakelijk taboes te doorbreken en die gaan we dan ook niet uit de weg.

Dit willen we bereiken door:

Steengoede voorlichting

We bieden toegankelijke voorlichting, tips en informatie over belangrijke onderwerpen zoals borstblessures, anticonceptie, zwangerschap, zadelpijn, en bekkenbodemproblematiek zoals incontinentie. Deze informatie wordt onder andere gedeeld op nocnsf.nl en kan tevens gebruikt worden in programma's om gesprekken te openen. Momenteel ontwikkelen we factsheets en voegen regelmatig nieuwe informatie toe op deze pagina. Op termijn willen we ook bijeenkomsten of workshops organiseren.


Vrouwvriendelijke producten

Dit omvat bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van sanitaire producten op trainingslocaties in samenwerking met Always. Maar we zijn ook op zoek naar de beste sportbeha’s en oplossingen voor zadelpijn. We faciliteren het uitwisselen van ervaringen en bieden waar mogelijk producten aan.


Verwijzing bij klachten

Mochten er (medische) klachten spelen, verwijzen we door. Een doorverwijzing vindt plaats net zoals bij andere klachten: via de aan het programma verbonden sportarts. Liefst niet naar een willekeurige gynaecoloog, maar een specialist die topsport snapt. Daartoe werken we samen met het netwerk Sport & Gynaecologie.


Doorlopend onderzoek en innovatie

We willen bestaande kennis beter toepassen en nieuwe onderzoeken starten waar informatie ontbreekt. Dit kan variëren van literatuuronderzoek tot structurele data-analyse en interventiestudies. Hoewel onderzoek kostbaar en tijdrovend is, streven we naar haalbare en waardevolle inzichten, zoals we dat ook doen op andere onderwerpen. De vrouwen van TeamNL verdienen het dat we als het gaat om kennis en ontwikkeling niet volgen maar voorop lopen.


TeamNL Experts - foto atletiek Femke Bol

Onze werkwijze

Per onderwerp bekijken we met diverse experts welke kennis beschikbaar is en bepalen we welke informatie we willen delen met sporters en staf. Indien verder onderzoek noodzakelijk blijkt, kiezen we in overleg met kennisinstellingen een passende en haalbare onderzoeksvorm. We delen de resultaten en updates zoveel mogelijk op deze projectpagina van de vrouwelijke sporter, die gedurende het jaar wordt aangevuld en bijgewerkt.

We werken samen met Sport & Gyn, Sport Medisch centrum Papendal, Topsport Topics en andere organisaties.

Vragen over 'de vrouwelijke sporter'?

Kamiel Maase

Heb je vragen over het project 'de vrouwelijke sporter'? Stel je vraag aan Kamiel.

  1. Neem contact op

Kamiel Maase

Prestatiemanager Kennis, Onderzoek & Ontwikkeling