NOC*NSF speelt een stimulerende rol bij (wetenschappelijk) sportonderzoek. We zijn zelf géén onderzoeksinstituut met als doel sportonderzoek doen. Om onderzoek vorm te geven werken we samen met externe partners. Hierbij sturen we altijd aan op toepasbaarheid van nieuwe inzichten om (maatschappelijke) problemen rondom sport op te lossen door onderzoek en innovatie. Toepassing van kennis leidt tot inzichten voor (top)sportbeleid.

De status van de sport in Nederland in beeld

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven meer te sporten en te bewegen zijn feiten, cijfers en inzichten over sport en beweegdeelname een nuttige basis. In opdracht van NOC*NSF vinden diverse onderzoeken plaats om relevante informatie te verzamelen.

De relevante informatie wordt via diverse monitoren gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan het brancherapport 'Zo sport Nederland' of de sportdeelname index. De sportdeelname kunnen we ook lokaal toetsen, om zo op gemeenteniveau een beeld te krijgen. Verder brengen we de ontwikkeling van sportbonden, sportverenigingen en sportprofessionals in kaart. Dit allen om inzicht te krijgen en ons sportbeleid beter en efficiënter te maken. Zie voor deze monitoren de linkerzijnavigatie van deze pagina.

TeamNL & topsportonderzoek

TeamNL is geen onderzoeksinstituut, maar de topsporttak van NOC*NSF. Weliswaar hebben we een aantal experts aan boord, maar voor veel activiteiten werken we samen met externe kennispartijen. We zien het als onze taak om enerzijds te verwoorden waar de topsportpraktijk behoefte aan heeft, anderzijds vooral om bruikbare kennis op effectieve wijze naar topsportprogramma’s te brengen.

Zo is NOC*NSF één van de founding fathers en consortiumpartners van Topsport Topics, hét wetenschappelijk kenniscentrum voor de topsport dat wetenschappelijke publicaties ontsluit en vragen van bondscoaches beantwoordt.