NOC*NSF Sportdeelname Index

Een doel van NOC*NSF is om het aantal mensen dat aan sport doet te verhogen. Om ons beleid en dat van de sportbonden te sturen, willen we inzicht in hoeveel mensen maandelijks sporten. 

Daarom peilt Kantar maandelijks in opdracht van NOC*NSF de sportdeelname in Nederland onder een representatieve groep Nederlanders in de leeftijd van 5 tot 80 jaar. Deze NOC*NSF Sportdeelname Index laat de ontwikkeling zien van de sportdeelname in Nederland.

De NOC*NSF Sportdeelname Index is een gewogen en geïndiceerde combinatie van de volgende metingen:

  • Percentage Nederlanders die ≥ 1x per maand sporten
  • Percentage Nederlanders die ≥ 4x per maand sporten
  • Percentage Nederlanders die sporten bij een sportaanbieder (vereniging en/of commerciële sportschool)
  • Percentage Nederlanders die via club of bond zijn aangesloten bij NOC*NSF (KISS)
  • Percentage Nederlanders dat voldoende beweegt
  • Het gemiddeld aantal keer dat de sporters hebben gesport

De metingen zijn de uitkomsten van maandelijks online representatief panelonderzoek. Op basis van een vaste standaard vragenlijst vragen we naar sportfrequentie, beweeggedrag, sporttak (RSO), sportomgeving, sportplezier en sportverband. Omdat vele sociaal-demografische kenmerken van de respondenten bekend zijn, kunnen er allerlei analyses worden gemaakt waardoor nuttige inzichten worden verkregen.

Bekijk hier de maandmetingen en jaaroverzichten van de Sportdeelname Index:

Maandrapportages 2024

Maandrapportages 2023

Maandrapportages 2022

Maandrapportages 2021

Maandrapportages 2020

Maandrapportages 2019

Maandrapportages 2018