NOC*NSF Sportdeelname Index

Een doel van NOC*NSF is om het aantal mensen dat aan sport doet te verhogen. Om ons beleid en dat van de sportbonden te sturen willen we inzicht in hoeveel mensen maandelijks sporten. 

Daarom peilt Kantar maandelijks in opdracht van NOC*NSF de sportdeelname in Nederland onder een representatieve groep Nederlanders in de leeftijd van 5 tot 80 jaar. Deze NOC*NSF Sportdeelname Index laat de ontwikkeling zien van de sportdeelname in Nederland.

De NOC*NSF Sportdeelname Index is een gewogen en geïndiceerde combinatie van de volgende metingen:

- % Nederlanders die ≥ 1x per maand sporten
- % Nederlanders die ≥ 4x per maand sporten
- % Nederlanders die voldoen aan combinorm
- % Nederlanders die sporten bij een sportaanbieder (vereniging en/of commerciële sportschool)
- % Nederlanders die via club of bond zijn aangesloten bij NOC*NSF (KISS)
- Het gemiddeld aantal keer dat de sporters hebben gesport

De metingen zijn de uitkomsten van maandelijks online representatief panelonderzoek. Op basis van een vaste standaard vragenlijst vragen we naar sportfrequentie, beweeggedrag, sporttak (RSO), sportomgeving, sportplezier en sportverband. Omdat vele sociaal demografische kenmerken van de respondenten bekend zijn, kunnen er allerlei analyses worden gemaakt waardoor nuttige inzichten worden verkregen.

Bekijk hier de maandmetingen en jaaroverzichten van de Sportdeelname Index:

Maandrapportages 2021

Maandrapportages 2020

Maandrapportages 2019

Maandrapportages 2018:

De Sportdeelname Index op gemeenteniveau

Samen met de gemeente Amsterdam hebben we de landelijke Sportdeelname Index vertaald en toegepast naar een frequente sportdeelnamemeting op gemeenteniveau. Nu dit succesvol is geïmplementeerd bieden we vanuit NOC*NSF aan alle gemeenten de mogelijkheid om hun eigen Sportdeelname Index te lanceren, door aan te sluiten bij de NOC*NSF Sportdeelname Index.

Doordat NOC*NSF de basisinvestering en ontwikkeling al heeft gedaan, kunnen gemeenten voor een relatief lichte investering hun eigen Sportdeelname Index neerzetten en tegen een jaarlijkse zeer geringe onkostenvergoeding hun eigen analyses en rapportages ontvangen.

Gemeenten kunnen de lokale Sportdeelname Index gebruiken voor onder andere:

  • Het opdoen van nieuwe inzichten waarmee de uitvoering van het lokale sportbeleid en sportpromotie kunnen worden bijgestuurd én effectmeting van specifiek lokaal sportbeleid;
  • Een concreet en up to date objectief monitor- en effectmetingsinstrument, zeker in combinatie met Kennis en Informatie Systeem Sport (KISS). Eventueel te gebruiken voor verantwoording intern of naar bestuurder;
  • Het regelmatig peilen van meningen, motivaties en behoeften bij een representatieve afspiegeling van de gemeentelijke bevolking;
  • Het verhogen van lokale media-aandacht en communicatie over de sportdeelname en het stimuleren van debat over lokaal sportbeleid.