Pexels Julia Larson 6456164

Clubkader

De manier waarop de sport wordt georganiseerd en aangeboden bepaalt voor het grootste deel de mate van plezier die door de sporter beleefd wordt. Dit betekent dat de kwaliteit van het sportkader belangrijk is om iedereen met plezier te laten sporten of als vrijwilliger in de sport actief te zijn.

De professionalisering van de sport heeft geleid tot een grote behoefte aan beter en meer opgeleid sporttechnisch, bestuurlijk en arbitraal kader. Dit betekent dat al onze inspanningen erop gericht zijn om de vrijwilligers die het sporten mogelijk maken (trainers-coaches, instructeurs, scheidrechters) als diegenen die daar beleid voor maken (bestuurders) zodanig in hun kracht te zetten dat iedereen die wil sporten dit met plezier kan doen zowel prestatiegericht als recreatief onder het motto: Vrijwilligersplezier betekent sportplezier!

Ambitie

Een enthousiast en bekwaam clubkader voor sportend Nederland! Dit draagt er aan bij dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren.

Doel

Optimale opleiding en begeleiding van het clubkader, door te werken aan een opleidingshuis, het opleidingsaanbod, structurele ondersteuning en professionalisering.

Opdrachten

  • Een toekomstbestendig en voor het werkveld herkenbaar opleidingshuis.

  • Opleidingsaanbod dat naadloos aansluit bij de ontwikkelbehoeftes van het clubkader.

  • Structurele ondersteuning van trainer-coaches, co√∂rdinerend & arbitrerend kader en bestuurders.

  • Duurzame samenwerking met professioneel kader/professionals in de sport.

  • Meer samenwerking en een meer integrale aanpak.

  • Het borgen van integriteit en pedagogiek in alle bestaande en toekomstige services, opleidingen en projecten.

Allienaties

Welke koers varen we samen: onze allianties

Meer mensen met meer plezier, samen, veilig laten sporten en bewegen om daarmee een bijdrage te leveren aan een gezond en gelukkig Nederland.

Als sportbonden, relevante stakeholders en NOC*NSF gezamenlijk doen we dit door samen te werken in allianties. Binnen de allianties werken we aan relevante producten en diensten die bijdragen aan enthousiast en deskundig kader, een veilige en aantrekkelijke sportomgeving en passend aanbod dat past bij de diversiteit aan doelgroepen binnen Nederland.

Meer over onze allianties