Clubkadercoaching

Trainers-coaches die zowel sportinhoudelijk als pedagogisch en didactisch bekwaam zijn, hebben we binnen de sport hard nodig. Zij spelen namelijk een essentiële rol bij het creëren van een positieve sportcultuur op de club, waarin mensen zich op sportief, sociaal en persoonlijk vlak optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is van groot belang, want wanneer mensen sportplezier ervaren en zich kunnen ontwikkelen blijven ze vaak langer in beweging.  

Maar hoe kan een sportclub ervoor zorgen dat hun trainers-coaches de juiste skills hebben om dit voor elkaar te krijgen? En hoe zorgen ze ervoor dat hun trainers-coaches daarbij ook structureel worden begeleid? Daarvoor kan er gebruik worden gemaakt van clubkadercoaching. Dit houdt concreet in dat een clubkadercoach, vaak een buurtsportcoach of andere sportprofessional, een sportclub helpt bij het opzetten, uitvoeren en borgen van structurele trainersbegeleiding.  

Trainers-coaches die zowel sportinhoudelijk als pedagogisch en didactisch bekwaam zijn, hebben we binnen de sport hard nodig. Zij spelen namelijk een essentiële rol bij het creëren van een positieve sportcultuur op de club, waarin mensen zich op sportief, sociaal en persoonlijk vlak optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is van groot belang, want wanneer mensen sportplezier ervaren en zich kunnen ontwikkelen blijven ze vaak langer in beweging.  

Maar hoe kan een sportclub ervoor zorgen dat hun trainers-coaches de juiste skills hebben om dit voor elkaar te krijgen? En hoe zorgen ze ervoor dat hun trainers-coaches daarbij ook structureel worden begeleid? Daarvoor kan er gebruik worden gemaakt van clubkadercoaching. Dit houdt concreet in dat een clubkadercoach, vaak een buurtsportcoach of andere sportprofessional, een sportclub helpt bij het opzetten, uitvoeren en borgen van structurele trainersbegeleiding.  

Video

Een Clubkadercoach introduceert trainersbegeleiding op de club. Bekijk deze video en ontdek hoe dat werkt en wat het oplevert.

Proeftuinen clubkadercoaching

De afgelopen twee jaar hebben op meer dan honderd sportclubs, verspreid over zeventien gemeenten, proeftuinen Clubkadercoaching plaatsgevonden. Aan deze pilots hebben ook acht sportbonden actief deelgenomen. De proeftuinen hebben veel kennis, inzichten en ervaringen opgeleverd. Zo blijkt onder andere dat door de inzet van een clubkadercoach trainers-coaches het leuker vinden om een training te geven en sporters ook meer sportplezier ervaren. De tweede tranche proeftuinen loopt nog tot december 2021.

De afgelopen twee jaar hebben op meer dan honderd sportclubs, verspreid over zeventien gemeenten, proeftuinen Clubkadercoaching plaatsgevonden. Aan deze pilots hebben ook acht sportbonden actief deelgenomen. De proeftuinen hebben veel kennis, inzichten en ervaringen opgeleverd. Zo blijkt onder andere dat door de inzet van een clubkadercoach trainers-coaches het leuker vinden om een training te geven en sporters ook meer sportplezier ervaren. De tweede tranche proeftuinen loopt nog tot december 2021.

Betrokken partijen

Naast de deelnemende sportclubs, sportbonden, gemeenten en sportbedrijven onderschrijven ook het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht 12, het Kenniscentrum Sport en Bewegen, het Mulier Instituut, de Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB) en onderwijsinstellingen het belang van clubkadercoaching. Samen werken deze partijen aan het verdere beleid rondom de inzet van een Clubkadercoach op de sportclub.

Naast de deelnemende sportclubs, sportbonden, gemeenten en sportbedrijven onderschrijven ook het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht 12, het Kenniscentrum Sport en Bewegen, het Mulier Instituut, de Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB) en onderwijsinstellingen het belang van clubkadercoaching. Samen werken deze partijen aan het verdere beleid rondom de inzet van een Clubkadercoach op de sportclub.

Interesse of meer weten?

Neem contact op via clubkadercoach@nocnsf.nl

Neem contact op via clubkadercoach@nocnsf.nl