Doorverwijzers: hoe help jij een sporter naar het podium?

Paralympische Talentdag voor doorverwijzers

Ken jij kansrijke sporters voor de Talentdag?

Voor de Paralympische Spelen van 2028 en 2032 zijn wij op zoek naar kansrijke sporters met een visuele, lichamelijke of intellectuele beperking. Hier hebben de toekomstige sporters en wij jouw hulp als professional bij nodig!

Als professional binnen de sport-, zorg- en onderwijssector kun je een belangrijke rol spelen in de sportbeleving van een kind of volwassene met een beperking. Jij hebt inzicht in de interesses en vaardigheden van jouw leerling of cliënt en kunt helpen inschatten of topsport passend is en zo ja, welke sport dan de voorkeur heeft. In de afgelopen jaren is de betrokken professional dé cruciale factor gebleken bij succesvolle instroom van talentvolle sporters in de Paralympische topsport- en opleidingsprogramma’s. 

Van kansrijke sporter tot aan deelnemen aan de Paralympische Spelen

De vakkennis van jou als professional uit het veld is onmisbaar voor ons. Uit de herleiding van de aanmeldingen en de hierop volgende doorstroom naar topsport- en opleidingsprogramma’s, zijn verwijzingen vanuit professionals succesvol gebleken.

Sinds 2009 hebben er meer dan 700 mensen deelgenomen aan de Paralympische Talentdag of een 1-op-1 matching. Meerderen van hen hebben uiteindelijk deelgenomen aan de Paralympische Spelen.

Zo hebben er aan de Paralympische Spelen in Tokyo maar liefst 23 sporters deelgenomen die ontdekt zijn op de TeamNL Paralympische Talentdag, waarvan er veertien een medaille hebben behaald!

Meer informatie?

Ken jij iemand die mogelijk potentie heeft voor de Paralympische sport en wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar paralympischtalent@nocnsf.nl