Masterlists Paralympisch

Op de Masterlists wordt onderscheid gemaakt in nationale en internationale classificaties door gebruik van symbolen, namelijk de Nederlandse vlag (staat voor nationale classificatie) en wereldbol (staat voor internationale classificatie).

De masterlists worden via een online registratiesysteem actueel gehouden. Als sportbonden of sporters foutieve gegevens in de masterlist zien staan kunnen ze contact opnemen met classificatie@nocnsf.nl.

Online registratiesysteem

NOC*NSF biedt een Online Registratiesysteem aan voor de sportbonden en classifiers waarin zij hun classificatieresultaten kunnen registreren. In dit online registratiesysteem worden alle nationale classificatieresultaten ingevoerd en bewaard.

Het online registratiesysteem heeft de volgende functies:
- Opslaan en bewerken classificatiegegevens per sporter
- Kalender- en planningfunctie
- Uitdraaien van masterlists
- Uitdraaien classificatiebewijs van de sporter
- Veilige webbased omgeving

Sportbonden en classifiers zijn zelf verantwoordelijk het online registratiesysteem te gebruiken om classificaties voor te bereiden en resultaten in te voeren.

TIP: Via classificatie@nocnsf.nl zijn inlogcodes voor sportbonden en classifiers te verkrijgen.

Classificatiebewijs

De resultaten van een classificatiekeuring worden door de classifiers geregistreerd in het Online registratiesysteem. In dit systeem komen alle sporters die geclassificeerd zijn te staan. Vanuit dit systeem kan een classificatiebewijs geprint worden. De sportbond kan dit bewijs uitprinten of e-mailen. Eventueel plaatst de sportbond het classificatieresultaat op de ledenpas. Ook kunnen sportbonden zelf de sporters voorzien van eigen gemaakt classificatiebewijs.

Het is aan de sportbond of zij direct na afloop van de classificatiekeuring een tijdelijk bewijs aan de sporter overhandigen of niet. Dit tijdelijk bewijs geeft de sporter de mogelijkheid om zonder officieel classificatiebewijs deel te nemen aan wedstrijden.