Soms gebeuren er dingen op de sportvereniging die niet door de beugel kunnen. Sportief wangedrag dient uiteraard aangepakt te worden. In de sportsector kan dat door het tuchtrecht, wat onder het private verenigingsrecht valt. Wanneer een strafbaar feit is begaan, kan ook strafrechtelijk een sanctie opgelegd worden. In dit hoofdstuk lees je meer over tuchtrecht en strafrecht in de sport.

Paragrafen:

FAQ

  • Blijf er niet mee rondlopen. Alle sporters hebben recht op een veilig en positief sportklimaat. Constateer je sportief wangedrag of een andere overtreding van de verenigingsregels, meld het dan.

   Dit kan bij het verenigingsbestuur, de sportbond, of bij het Meldpunt Veilige Sport. Van alle overtredingen en misdrijven die je constateert, kun je aangifte doen bij de politie. Van ernstige misdrijven ben je zelfs verplicht aangifte te doen bij de politie.

  • Dat hoeft niet. Bij minder ernstige overtredingen waarbij geen sprake is van een strafbaar feit komen de partijen er vaak samen uit, soms met hulp van een mediator of bemiddelaar. Is er sprake van een ernstige overtreding van de regels, dan wordt de zaak behandeld door de tuchtcommissie.

  • In beroep gaan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie kan bij de commissie van beroep binnen de sportorganisatie. Heeft de sportorganisatie geen commissie van beroep, dan kun je in sommige gevallen nog in beroep gaan bij de Court of Arbitration for Sport (CAS). Deze mogelijkheid tot beroep bij het CAS moet dan wel vastgelegd zijn door de sportbond.

  • Tot op zekere hoogte wel. Natuurlijk moet de sportvereniging zich hierbij wel aan de wet, de (inter)nationale sport- en spelregels en de reglementen die al bestaan voor een bepaalde groep overtredingen (zoals het Nationaal Doping Reglement en het Reglement seksuele intimidatie) houden.

  • In uitzonderlijke gevallen is dit mogelijk. Bijvoorbeeld als er sprake is van geconstateerde partijdigheid van de scheidsrechter. In principe geldt echter het field-of-play principe, wat inhoudt dat scheidsrechterlijke beslissingen bindend zijn. Om deze reden zijn tuchtrechters meestal terughoudend in het corrigeren of overrulen ervan.

  • In het strafrecht zijn overtredingen relatief lichte vergrijpen (zoals openbare dronkenschap en vandalisme). Misdrijven zijn ernstigere vergrijpen (zoals verkrachting en moord). Zowel overtredingen als misdrijven zijn strafbare feiten.

  • Ja, dat kan zeker. Heeft iemand een overtreding begaan die niet alleen tegen de verenigingsregels, maar ook tegen de wet ingaat, dan kan deze persoon zowel strafrechtelijk als tuchtrechtelijk een sanctie opgelegd krijgen.