Het is van groot belang dat een sportvereniging toegankelijk en bereikbaar is. Hierbij gaat het natuurlijk om bereikbaarheid voor gehandicapte sporters, maar ook voor bezoekers met een andere beperking.

Ongeveer 15% van alle Nederlanders heeft een handicap. Deze beperking kan motorisch, verstandelijk, visueel (bijvoorbeeld blind of slechtziend) of auditief (doof of slechthorend) zijn. Ook chronisch zieken worden gerekend onder mensen met een beperking. Sport is voor iedereen. NOC*NSF zet zich daar sinds jaar en dag voor in. Als sportvereniging kun je je steentje bijdragen door je club beter toegankelijk te maken voor sporters -en bezoekers- met een beperking. Hierbij gaat het om het vergroten van zowel fysieke als sociale toegankelijkheid.

Paragrafen: