Aansprakelijkheid. Je moet er niet aan denken, maar je moet er als sportvereniging wel aan gedacht hebben. Als vereniging kun je namelijk met verschillende situaties te maken krijgen waarin je verantwoordelijk gehouden kan worden voor de geleden schade van een ander. In dit hoofdstuk worden verschillende vormen van aansprakelijkheid behandeld. 

Paragrafen 

FAQ


  • In dit geval is de sportvereniging aansprakelijk. Het handelen van het bestuur heeft in overeenstemming met de wet en de statuten van de vereniging heeft plaatsgevonden, wat betekent dat de vereniging aansprakelijk voor het doen of nalaten van het bestuur .

  • Nee, in dit geval is de sportvereniging aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger lijdt. Er is namelijk geen sprake van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de vrijwilliger. Ook al is de vrijwilliger geen werknemer, hij wordt toch als zodanig behandeld op het gebied van aansprakelijkheid.

  • Ja, dat kan. In dit geval is de sportvereniging aansprakelijk. Het maakt hierbij niet uit dat de supporter geen verenigingslid is; de vereniging is in dit geval verantwoordelijk voor de opstallen die worden gebruikt door bezoekers van het sportcomplex.

  • Nee, in dit geval is er sprake van opzet en is de medewerker daarom zelf aansprakelijk voor de onstane schade, niet de vereniging. Er is in dit geval geen sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

  • Ja, in bepaalde gevallen is dit mogelijk. De hoofdregel is dat de vereniging aansprakelijk is voor het handelen van het bestuur. Uitzonderingen hierop bestaan als er sprake is van aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de vereniging, aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover derden en/of aansprakelijkheid van de bestuurder op grond van de anti-misbruikwetgeving. (LINK NAAR P 3.4 Aansprakelijkheid van het bestuur van de vereniging). Een bestuurder die bijvoorbeeld met geld van de vereniging is gaan beleggen om zo wat extra financiën binnen te harken voor de vereniging, is persoonlijk aansprakelijk als hij het geld verliest.

  • In principe wel. Er zijn echter ook situaties waarbij de sportvereniging aansprakelijk kan worden gesteld voor het handelen van leden. Bijvoorbeeld als de leden gezamenlijk geluidsoverlast veroorzaken tijdens een sportwedstrijd.

Relevante websites