Een sportvereniging bestaat door haar leden, voor haar leden. Het aansprakelijk zijn voor handelingen van haar leden, past daar in eerste opzicht niet bij. Echter, er zijn gevallen waarin de sportvereniging wel aansprakelijk kan worden gesteld voor het handelen van leden.

Voorbeelden van aansprakelijkheid van de vereniging voor het handelen van leden

  • Een lid van een basketbalvereniging heeft een overtreding gepleegd tijdens een wedstrijd, wat tot schorsing door de bond heeft geleid. De vereniging besluit de speler echter de volgende wedstrijd op te stellen. Tijdens die volgende wedstrijd begaat de speler opnieuw een overtreding, met letsel als gevolg. In dat geval kan de tegenstander die letsel heeft opgelopen de sportvereniging hiervoor aansprakelijk stellen, ondanks dat de vereniging zelf niet het letsel heeft toegebracht. De vereniging heeft namelijk onrechtmatig gehandeld doordat zij de maatregel van schorsing niet heeft uitgevoerd.

  • Tijdens een clubfeestje wordt tot diep in de nacht geluidsoverlast veroorzaakt door de leden van de vereniging. In dat geval wordt de vereniging daar op aangesproken, en vaak niet de leden zelf. Als er een boete wordt uitgedeeld, dan komt die bij de vereniging terecht. Daarmee is de vereniging dus aansprakelijk voor haar leden.

Als leden van de vereniging zelf een onrechtmatige daad plegen, dan zijn zij daar zelfstandig voor aansprakelijk. Daar kan echter een aansprakelijkheid van de vereniging naast bestaan, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld:

  • Tijdens een voetbalwedstrijd wordt vuurwerk afgestoken door supporters van de vereniging, wellicht leden. Deze supporters zijn zelf aansprakelijk, maar de vereniging kan in een dergelijk geval ook worden aangesproken.