Roken en sporten? Geen goede combinatie. In Nederland mag niet gerookt worden in publieke en semi publieke ruimten. Dat betekent dat roken in alle binnenruimtes van sportclubs en bijvoorbeeld ook onder een afdak bij de ingang van een sportvereniging of het fietsenhok verboden is.

Ook reclame en verkoop van tabakswaren is niet toegestaan. Bovendien heeft de sportsector afgesproken dat in 2025 de sport geheel rookvrij zal zijn, dus ook alle buitensportterreinen. Op naar de rookvrije sportvereniging!

Paragrafen

FAQ

   • De meeste mensen, óók rokers, willen dat kinderen worden beschermd tegen roken. Het is belangrijk om vooraf met de (ouders van) leden in gesprek te gaan om draagvlak te creëren. Leg uit waarom het belangrijk is om het terrein rookvrij te maken.

   • Als je uitleg geeft en overtuigd bent van een rookvrij sportterrein, zullen mensen het belang van het rookvrij-beleid inzien en het zelf willen naleven.

   • Ga ook het gesprek aan met rokers om te praten over een oplossing. Door hen te horen, zal de weerstand verminderen. Benadruk dat het gaat om het beschermen van de kinderen en niet om hen 'te plagen'. Verwijs ze eventueel door naar instanties die hen kunnen helpen met stoppen met roken.


   Kijk ook op www.rookvrijegeneratie.nl