Bedrijfshulpverlening, oftewel BHV. Heb je als sportvereniging personeel in dienst, dan ben je wettelijk verplicht voor bedrijfshulpverlening te zorgen. Hoe je die BHV het beste inricht, dat verschilt per vereniging. In dit hoofdstuk lees je de bepalingen over BHV die voor jouw vereniging van belang kunnen zijn.

Paragrafen

FAQ

  • Ja, volgens de Arbowet ben je wettelijk verplicht om voor bedrijfshulpverlening te zorgen als werkgever. Dat je slechts één werknemer in dienst hebt, maakt hierbij niets uit.

  • Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden. Voor iedere sportvereniging geldt namelijk een algemene zorgplicht. Hoe je het beste voor een veilige en gezonde omgeving voor de vrijwilligers van jouw vereniging zorgt, leer je door de gratis online Sport RI&E van WOS te doen.

  • Ja, wanneer personeel van de sportvereniging aan het werk is, moet er altijd een BHV’er zijn. Het maakt hierbij niet uit of de sport binnen of buiten de accommodatie wordt beoefend.

  • Ja, dat mag. In de huurovereenkomst mag de verhuurder dit als voorwaarde stellen. Staat deze voorwaarde in de huurovereenkomst, dan dien je je als sportclub hieraan te houden.

  • Hoogstwaarschijnlijk wel. Voor het organiseren van een groot evenement dien je een evenementenvergunning aan te vragen bij de gemeente. De daarvoor geldende regels verschillen per gemeente, maar er zullen zeker ook eisen gesteld worden aan de interne noodhulp in geval van een incident. Neem contact op met je gemeente om de precieze eisen in kaart te brengen.

  • Dat is niet wettelijk bepaald en verschilt per vereniging. Volgens de wet moeten er wel altijd voldoende BHV’ers zijn om de bedrijfshulpverleningstaken naar behoren te vervullen. Stel het gewenste aantal BHV’ers daarom vast aan de hand van risico-inventarisatie.

  • Volgens de Arbowet moeten BHV’ers goed toegerust zijn. Dit betekent in ieder geval een EHBO-koffer, communicatiemiddelen en een hesje waarin ze herkenbaar zijn als BHV’er. Welke andere middelen nodig zijn, hangt van af van de sporten die binnen jouw vereniging worden beoefend en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

  • Het opstellen van een BHV-plan is niet verplicht, maar wel aanbevolen. Vaak is een BHV-plan trouwens al vastgelegd in het bedrijfsnoodplan van de RI&E.

  • Het geven van een vergoeding voor de extra BHV-taken is niet verplicht. Wel wordt het meestal erg gewaardeerd.