Een sportvereniging kan niet zonder leden. Aan het lidmaatschap van een vereniging zitten andere voorwaarden verbonden dan aan bijvoorbeeld een sportschool abonnement. In dit hoofdstuk lees je alles over lidmaatschapsvoorwaarden, verenigingsregels, beëindiging van het lidmaatschap en opzegtermijn.   

Paragrafen 

FAQ

  • Ja, dat mag. Het niet hebben van een zwemdiploma is een gegronde reden om als zwemvereniging een lid te weigeren. Zorg er wel voor dat deze lidmaatschapvoorwaarde in de statuten van de vereniging beschreven staat.

  • 'Iemand liever niet bij de club willen is geen gegronde reden om een lid te weigeren. Doe je dit als sportvereniging toch, dan kan dit geweigerde lid naar de rechter stappen. 

   Voldoet de persoon verder aan alle lidmaatschapsvoorwaarden, dan is het goed mogelijk dat de rechter hem/haar in het gelijk stelt. Het is verstandiger met dit aspirant-lid in gesprek te gaan en duidelijk te stellen welke voorwaarden er aan het lidmaatschap verbonden zijn en wat er van leden verwacht wordt.

  • Nee, dat mag niet zomaar. Lidmaatschap van een vereniging is persoonlijk en het jeugdlid kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gedragingen van zijn/haar ouders. In dit geval kun je als sportvereniging beter in gesprek gaan met de ouders. Zorg ervoor dat je eventuele gemaakte afspraken schriftelijk vastlegt.

  • Ja, dat mag, mits dit in de statuten is vastgelegd. In de statuten van de vereniging dient zowel de lidmaatschapseis (onder de 18 zijn) als de consequenties die gelden wannneer een lid niet meer daaraan voldoet (het automatisch vervallen van het lidmaatschap) beschreven te staan.

  • Hoewel het in beide gevallen een beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging betreft, maakt dit zeker uit. Ontzetting is een strafmaatregel, daarmee een zwaardere maatregel dan opzegging, en alleen mogelijk als een lid de vereniging onredelijk benadeelt en/of handelt in strijd met de verenigingsregels.

   Bovendien verschillen de procedures voor opzegging en ontzegging. Aals het lid in beroep gaat tegen de maatregel, zal de rechter zeker kijken of de juiste procedure gevolgd is. 

  • Dit mag alleen als er een besluit door de vereniging is genomen waarbij de rechten van het lid zijn beperkt en/of de verplichtingen zijn verzwaard, bijvoorbeeld verhoging van de contributie of fusering met een andere sportvereniging.

   Ook mag het wanneer in de statuten staat dat het per direct opzeggen van het lidmaatschap mogelijk is. Is dat niet het geval, dan dient het lid zijn/haar contributie voor dat jaar in het geheel te betalen en geldt de opzegging pas voor het volgende jaar.

  • Als de sportvereniging het abonnement op het clubblad als een apart product (dus naast het lidmaatschap van de vereniging) aanbiedt, dan mag dat na het eerste abonnementsjaar inderdaad. Als het clubblad inbegrepen zit bij het lidmaatschap van de sportvereniging, dan is het niet mogelijk.

Relevante websites