Elke sportvereniging heeft een eigen identiteit, cultuur en uitstraling. De ene vereniging is groot en ambitieus, de andere klein en lokaal gericht. Ook binnen een vereniging hebben leden verschillende opvattingen over plezier, prestatie, sportiviteit en respect.

Waar sta je voor als sportvereniging

Het is belangrijk als vereniging te laten zien waar je samen voor staat. Intern, voor je eigen leden en vrijwilligers. Maar ook extern, voor bezoekende verenigingen, de buurt, gemeente en sponsoren. Verenigingsregels zijn daarvoor een krachtig middel.

Verenigingsregels zijn gedeelde opvattingen over wat je samen binnen je sportvereniging ‘normaal’ vindt. Hoe gaan we met elkaar om en wat mag je bijvoorbeeld van elkaar verwachten?

Uitgangspunten voor verenigingsregels

In verenigingsregels zie je vaak de volgende uitgangspunten terug:

 • openstaan voor iedereen, ongeacht religie, geslacht, huidskleur of seksuele voorkeur;
 • respect tonen voor elkaar, de sportlocatie en de materialen van de vereniging;
 • met elkaar zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn;
 • een goede gastheer zijn voor bezoekers;
 • elkaars grenzen accepteren en respecteren;
 • elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Zelf verenigingsregels opstellen

Verenigingsregels werken alleen als je eigen achterban bekend is met de regels én zich erin herkent. Betrek daarom zoveel mogelijk leden bij het opstellen van de regels en vraag wat zij belangrijk vinden. Hiervoor kan een commissie worden ingesteld, waarin zoveel mogelijk verschillende leden, van alle leeftijden binnen de vereniging zijn vertegenwoordigd.

Om een breed draagvlak te creëren, is het goed de conceptregels aan alle leden ter beoordeling voor te leggen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de algemene ledenvergadering.

Aandachtspunten

 • Houd het aantal regels beperkt. Drie tot vijf krachtige uitgangspunten zeggen meer dan vijfentwintig regels.

 • Formuleer de regels positief en actief. Spreek af waar je voor staat, in plaats van waar je tegen bent. Schrijf de regels actief: ‘Wij staan voor….’

 • Maak globale uitgangspunten. De verschillende doelgroepen binnen de vereniging, zoals het bestuur, trainers, scheidsrechters, juryleden, vrijwilligers en sporters, kunnen de afspraken daarna zelf concreter invullen.

Implementeren van de verenigingsregels

Het maken van verenigingsregels is een eerste stap. Het onder de aandacht brengen en houden bij de leden is een nog belangrijkere stap.

Hoe je dit doet? Door de verenigingsregels op de website, social media, het clubblad, in beleidsplannen en het clubhuis te publiceren. Daarnaast wordt aangeraden om de verenigingsregels in een welkomstbrief aan bezoekers en nieuwe leden kenbaar te maken.

Voorbeeld verenigingsregels

Hieronder zie je een voorbeeld van acht verenigingsregels:

 • Iedereen is bij onze vereniging welkom.
 • Wij zorgen samen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
 • Wij tonen op deze vereniging waardering voor de scheidsrechter.
 • Wij laten de kinderen hun spel spelen, plezier staat bovenaan.
 • Op deze vereniging gaan wij allemaal zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
 • Als er problemen zijn, maken we er melding van bij de vereniging.
 • Vloeken, schelden en pesten willen we niet op onze vereniging.
 • Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.