Als sportvereniging krijg je vaak met diverse soorten belasting te maken, zoals bijvoorbeeld loonheffingen en omzetbelasting. Als een vereniging belastingplichtig is, bijvoorbeeld voor de btw, wil dat niet gelijk zeggen dat er ook daadwerkelijk belasting betaald moet worden. Voor de sport zijn namelijk verschillende vrijstellingen.

Ook kan een wijziging van belastingregels of de omzet van de vereniging ervoor zorgen dat andere voorwaarden van toepassing zijn. Daarom moet iedere vereniging jaarlijks voor zichzelf nagaan of ze belastingplichtig is.

Paragrafen

FAQ

  • Op de website van de belastingdienst is altijd de meest actuele informatie te vinden. Jaarlijks vinden er aanpassingen plaats in de belastingregels, tarieven en normbedragen. Kijk daarom regelmatig hier op de website van de belastingdienst.

  • In de meeste gevallen hoeft dit niet. De hoofdactiviteiten van een sportvereniging, het bevorderen van de sport en het bieden van de gelegenheid om te sporten, zijn namelijk vrijgesteld van btw. Zolang eventuele winst die de vereniging behaalt via de hoofdactiviteiten ook weer wordt gebruikt voor deze activiteiten, hoef je geen btw te betalen. Heb je als club wel het doel winst te maken, dan geldt deze btw-vrijstelling niet.

  • Ja, dat moet. De maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding is in 2021 € 1.800 per jaar. Zodra vrijwilligers meer ontvangen, moet de vereniging zich bij de belastingdienst aanmelden als werkgever, aangifte loonheffingen doen en loonheffingen inhouden en betalen. De vrijwilligers moeten op hun beurt inkomstenbelasting betalen.

  • Nee, dat hoeft niet. Als de fiscale winst in een jaar niet hoger dan € 15.000 is, is deze vrijgesteld van vennootschapsbelasting. In dit geval ontvangt de vereniging een nihilaanslag van de belastingdienst.

  • Nee, dat hoeft niet. Inkomstenbelasting is een belasting die alleen natuurlijke personen verschuldigd zijn. De werknemers je als vereniging in dienst hebt, moeten over hun inkomen wel inkomstenbelasting betalen.

  • Ja, dat kan, mits ze met het openbaar vervoer of met de fiets reizen. Reizen ze met de auto, dan geldt dat de reiskosten woning-werk onder bepaalde voorwaarden belastingvrij vergoed kunnen worden voor de loonbelasting.

  • Entreegelden vallen niet onder de sportvrijstelling en moeten daarom belast worden, tegen het verlaagde tarief van 9% BTW (in 2022). Echter, entreegelden kunnen wel vallen onder de vrijstelling voor fondswervende activiteiten.

   Die activiteiten zijn tot een bedrag van € 50.000,- vrijgesteld van belasting. Zie voor een uitgebreide toelichting de website van de belastingdienst.