Aangifte doen

Aan het betalen van belasting gaat in de regel een aangifte vooraf. Deze aangifte moet worden gedaan door de vereniging. Doe een aangifte altijd op tijd, zo voorkom je boetes. Als je als vereniging, om welke reden dan ook niet in staat bent om tijdig aangifte te doen, vraag dan om uitstel!

Meer informatie over uitstel voor belastingaangifte vind je terug op de website van de belastingdienst.

Boete bij niet tijdig betalen

Al deze belastingen moeten tijdig betaald worden. De belastingdienst kan boetes opleggen bij het niet tijdig betalen van belastingen.

Betalingsuitstel

Over het algemeen is het niet snel mogelijk om uitstel van belastingbetaling te verkrijgen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uitstel verleend, die verbonden is aan strenge voorwaarden. Meer informatie daarover vind je op de website van de belastingdienst.

Ben je als vereniging niet in staat om een belasting te betalen? Meld dit dan direct aan de belastingdienst! Ook al verkrijg je daar geen uitstel mee, je voorkomt als bestuurders een hoop problemen door de belastingdienst zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Het niet melden van betalingsonmacht kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur! Zie hierover ook de paragraaf over anti-misbruikwetgeving in het hoofdstuk bestuurdersaansprakelijheid.