Van het logo van de lokale bakker op de shirtjes van het jeugdteam tot reclameborden bij wereldkampioenschappen: sponsoring is voor veel sportverenigingen een belangrijke bron van inkomsten. Hoe de sponsoring bij jouw club precies geregeld is, dat bepaal je in een sponsorovereenkomst. Ook zijn er Reclamecodes en andere voorschriften waar je je aan moet houden.

Is de sponsordeal eenmaal gesloten, dan moet je in sommige gevallen btw betalen over de sponsorinkomsten.

Tot slot nog een waarschuwing in dit hoofdstuk: pas op voor louche sponsoren.

Paragrafen

FAQ

  • Met de Reclamecode voor Voedingsmiddelen en/of de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken en met het Convenant Gezonde Sportevenementen, zie hoofdstuk 17.2.

   Deze Reclamecodes worden nader toegelicht in hoofdstuk 17.

  • Nee, als het om tabaksproducten gaat, is iedere vorm van sportsponsoring en/of reclame verboden.

  • Nee, hiervoor heb je een vergunning nodig. Als de waarde van de te winnen prijzen lager is dan €4.500, kun je deze vergunning aanvragen bij de gemeente.

   Is de waarde hoger dan € 4.500, dan moet je de vergunning aanvragen bij de minister van Justitie.

  • Dat ligt eraan hoe hoog deze inkomsten zijn. Als de sponsorinkomsten boven de maximumomzet van €50.000 uitkomen, moet de vereniging erover belasting afdragen en btw betalen.

   Blijven de sponsorinkomsten onder de €50.000, dan zijn ze vrijgesteld van btw.

  • Nee. Het clubblad/de website van de vereniging wordt gezien als een basisvoorziening voor de verenigingsactiviteiten en is daarom vrijgesteld van btw.

  • Nee. Als de fondswerving van een vereniging ondergebracht is in een aparte rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een sponsorstichting, steunstichting of een stichting ‘Vrienden van ...’, dan geldt de vrijstelling niet.

   Steun- en sponsorstichtingen etc. zijn btw verschuldigd over hun totale ontvangsten, ook als de totale opbrengst wordt doorgegeven aan de sportvereniging voor wie zij de fondsen werft. Deze stichtingen kunnen zelf btw terugvorderen en/of verrekenen.